BENEFIT-CONSORTIUM BIJEENKOMST 13-02

Donderdag 13 februari vond de zesde bijeenkomst plaats van het BENEFIT-consortium om de recentste ontwikkelingen rondom het project te bespreken. Tijdens de presentaties kwamen de volgende onderwerpen aan bod: (1) de tussenstand van het onderzoek, (2) Watertoedoet.info: Het leven centraal zetten in de zorg, en (3) implementatie van BENEFIT in de hartrevalidatie. Prof. dr. Andrea Evers (Universiteit Leiden/LUMC) opende de bijeenkomst met een warm welkom waarna de presentaties konden beginnen.

 


 BENEFIT ONDERZOEKSUPDATE: WHERE ARE WE SO FAR?
dr. Linda Breeman & dr. Thomas Reijnders van Universiteit Leiden

Linda Breeman praat ons bij over de status van het ‘stepped-wedge’ onderzoek.  Met het 'stepped-wedge' onderzoek wordt onderzocht of én hoe het BENEFIT-programma een bijdrage kan leveren bovenop de reguliere (hartrevalidatie) zorg. Dit onderzoek wordt uitgevoerd binnen verschillende vestigingen van CardioVitaal.  

Het onderzoek verloopt in twee fases:

 • Fase 1: Baseline. In deze fase meten we de 'care as usual', oftewel hoe het patiënten vergaat in de huidige hartrevalidatie (hartrevalidatie zonder BENEFIT). Deze fase van het onderzoek is inmiddels gestart binnen vijf locaties van CardioVitaal, en de inclusie van patiënten verloopt goed.
 • Fase 2: Implementatie BENEFIT. In deze fase wordt het BENEFIT-programma bovenop de reguliere zorg aangeboden (hartrevalidatie + BENEFIT). Deze fase zal over enkele maanden starten. Patiënten zullen ook na afronding van het onderzoek nog steeds gebruik mogen maken van het online platform van BENEFIT. 

Verder praat Thomas Reijnders ons bij over de rol van de promovendi van BENEFIT. De promovendi verdiepen zich in verschillende stappen van het 'stepped-wedge' onderzoek en andere vraagstukken die voor het BENEFIT-programma relevant zijn. Op deze manier dragen zij bij aan het evidence-based maken van het BENEFIT-programma. Onderzoeksonderwerpen zijn onder andere: (1) het belonen van gezond gedrag, (2) online coaching, (3) lage sociaaleconomische status, (4) implementatie, en (5) gedragsverandering. Ook de vragenlijsten die gebruikt worden in het 'stepped-wedge' onderzoek kunnen zij inzetten voor hun onderzoek. De vragenlijsten richten zich op de kenmerken van de patiënten die instromen in het portaal, zoals hun gezondheid, doelen en sociale steun.

 


GEZONDE LEEFSTIJL: DOEL OF MIDDEL?
Inge van den Broek van Harteraad

Inge van den Broek vertelt over hoe Harteraad zich focust op het centraal zetten van het leven van mensen met een hartaandoening in plaats van iemands (on)gezondheid. Harteraad doet dit via de online hulptool ‘Wat er toe doet’, een website die mensen met een hartaandoening en zorgverleners een overzicht biedt van wat er toe doet in het leven van iemand met een hartaandoening. Het doel van 'Wat er toe doet' is het leven van deze mensen als uitgangspunt te nemen, zodat de zorg voor deze mensen hier vervolgens op aangepast kan worden.

Op de website geeft de hartpatiënt vier dingen aan: (1) Wat belangrijk is in zijn/haar leven, (2) Wat nú belangrijk is in zijn/haar leven, (3) Wat hij/zij wil kunnen doen, en (4) Wat hij/zij nodig heeft om dat te kunnen doen. Dit resulteert in een overzicht van de waarden van de patiënt, wat als opstapje kan dienen in het gesprek met de zorgverlener. 'Wat er toe doet' is opgezet omdat zorgverleners zich tot nog toe vooral focussen op de ziekte, terwijl mensen met een hartaandoening zich vaak juist willen focussen op hun dagelijks leven en hun eigen persoon. Elke hartpatiënt heeft een uniek persoonlijk doel (bijv. de hond weer kunnen uitlaten vs. een marathon lopen) en heeft daarom behoefte aan andere dingen. Daarnaast is de toegankelijkheid en brede toepasbaarheid, ook voor andere chronische aandoeningen, van de tool een voordeel. De website wordt ervaren als makkelijker dan huidige vragenlijsten in de zorg, en het overzicht kan gebruikt worden in elke gesprek gedurende het proces.

Renée IJzerman vult de presentatie van Inge aan door te vertellen dat zij met haar onderzoeken (vanuit BENEFIT) zich onder andere focust op de koppeling tussen iemands leefstijldoel(en) en levensdoel(en). Ze onderzoekt of deze koppeling positieve invloed heeft op motivatie ten aanzien van leefstijlverandering. Voor het uitvragen van iemands levensdoelen maakt Renée gebruik van de vragen uit de ‘Wat ertoe doet’-tool van de Harteraad. Aan de hand van de resultaten kan ‘Wat ertoe doet’ mogelijk worden geïncorporeerd binnen BENEFIT.

 


IMPLEMENTATIE BENEFIT IN DE HARTREVALIDATIE: ONTWIKKELEING ‘BLENDED’ PEP
dr. Veronica Janssen van Universiteit Leiden/LUMC & dr. Roderik Kraaijenhagen van CardioVitaal/Vital10

Veronica Janssen gaat in op de huidige manier waarop de hartrevalidatie in zijn werk gaat. Dit gebeurt volgens de PEP-module (Psycho-Educatieve Preventiemodule), een gestructureerd gedragsveranderingsprogramma bestaande uit de volgende onderdelen: (1) individuele intake met een deskundige (onderdeel van het multidisciplinair hartrevalidatieteam), (2) vier groepsbijeenkomsten, en (3) een follow-up gesprek. De PEP-module is aan vernieuwing toe, omdat het te kampen heeft met een lage instroom, hoge uitval en grote terugval in de oude leefstijl. Het BENEFIT-programma is speciaal ontwikkeld om leefstijlverandering te bevorderen en de kans op terugval te verkleinen. Een verandering in de financiering heeft ervoor gezorgd dat er nu een ‘blended’ PEP mogelijk wordt, waar BENEFIT een rol in gaat spelen. In de blended-PEP wordt naast de intake en twee groepssessies ook online begeleiding in het BENEFIT-portaal aangeboden, om zo thuis ondersteuning te krijgen bij de doelen die tijdens de intake en groepssessies zijn gesteld. Na de tweede groepssessie kan het portaal gebruikt blijven worden als begeleiding op afstand, wat de kans op terugval in oude gedragspatronen verkleint.

 

 MEER INFORMATIE OVER DE SPREKERS

 • Dr. Linda Breeman: is coördinator van het 'stepped-wedge' onderzoek vanuit de afdeling Gezondheids-, Medische en Neuropsychologie van de Universiteit Leiden.
 • Dr. Thomas Reijnders: is postdoctoraal onderzoeker en algemene onderzoekscoördinator vanuit de afdeling Gezondheids-, Medische en Neuropsychologie van de Universiteit Leiden.
 • Inge van den Broek: is beleidsadviseur bij de Harteraad, initiatiefnemer en projectleider van 'Wat er toe doet'.
 • Renée IJzerman: medisch psycholoog en PhD-student bij BENEFIT.
 • Dr. Roderik Kraaijenhagen: is praktiserend cardioloog en gepromoveerd in de vasculaire geneeskunde aan de universiteit van Amsterdam. Hij is medeoprichter van het online gezondheidsplatform Vital10 en co-projectleider van BENEFIT.
 • Dr. Veronica Janssen: is medisch psycholoog in het Hart Long Centrum van het LUMC en onderzoeker aan de afdeling Gezondheids-, Medische en Neuropsychologie van de Universiteit Leiden. Zij begeleidt hartpatiënten (en hun partners) na het doormaken van een hartinfarct. Ook is Veronica co-projectleider van BENEFIT.


BENEFIT-team op ARPH Conference 2020

Eind januari vond de tweedaagse ARPH Conference 2020 plaats, georganiseerd door het Department of Social, Health & Organizational Psychology van Universiteit Utrecht. BENEFIT werd hier vertegenwoordigd in een breed scala aan presentaties over onder andere eHealth interventies, gezondheidspsychologie bij patiënten en financiële beloning voor gedragsverandering.

 

Wat is de ARPH Conference?
De Association for Researchers in Psychology and Health (ARPH) richt zich op het stimuleren van academische studies en het toepassen van psychologische methodes in de gezondheidszorg. Op de ARPH Conference worden onderzoeksresultaten en innovatieve ontwikkelingen uitgewisseld tussen de vele diverse experts binnen het Psychology & Health veld. Het programma bestaat onder andere uit (poster)presentaties, symposia, workshops en keynote lectures van nationale en internationale onderzoekers.

PRESENTATIES VAN HET BENEFIT-TEAM

Allereerst presenteerde Isra Al-dhahir, promovendus bij BENEFIT, haar onderzoek over de kansen en uitdagingen die komen kijken bij het ontwikkelen van eHealth-interventies voor mensen met een lage sociaaleconomische status, en hoe dit toegankelijker gemaakt kan worden.
.

Isra AL-Dhahir aan het woord

Tijdens de eHealth-demonstraties presenteerde Talia Cohen Rodrigues, ook promovendus bij het BENEFIT-project, haar onderzoek naar leefstijlverandering op het niveau van het individu. Hierin droeg zij eHealth oplossingen aan voor het voorkomen en behandelen van cardiovasculaire ziekten (CVD) d.m.v. gezonde leefstijl, gebaseerd op interviews met zorgverleners.

Op dag twee kwam Thomas Reijnders, postdoc en research coördinator van BENEFIT, aan het woord met zijn onderzoek naar de relatie tussen kortademigheid bij COPD-(longziekte)patiënten en ziekte-specifieke angsten, lichamelijke activiteit en brein-activatie.

Als laatste kwamen Prof. dr. Andrea Evers, projectleider van BENEFIT, en Talia Cohen Rodrigues naar voren als discussie-initiatoren over het gebruik en nut van financiële beloningen voor gedragsverandering. Hierin werd o.a. de meta-analyse besproken van Milon van Vliet, promovendus bij BENEFIT-for all, over beloningen en interventies voor het promoten van gewichtsverlies.
.

Milon van Vliet over gedragsverandering en gewichtsverlies

.Samen hebben de onderzoekers en PhD’ers van het BENEFIT-team een succesvolle bijdrage gedaan aan de ARHP Conference van dit jaar!


Workshop BENEFIT op de SGF-dag

Wat voor mechanismen liggen ten grondslag aan leefstijlverandering? En op welke manier kan het geven van beloningen hier bij ondersteunen? Daar weet BENEFIT meer over! Afgelopen vrijdag 22 november werd het BENEFIT-team vertegenwoordigd door promovendus Renée IJzerman en communicatie-expert dr. Fabiënne Rauwers in Utrecht. Samen verzorgden zij een interactieve workshop op de jaarlijkse SGF-dag in het Muntgebouw.

Wat is de SGF-dag 2019?
Bestaande uit 20 gezondheidsfondsen, is de Vereniging Samenwerkende GezonheidsFondsen (SGF) een organisatie die werkt aan het voorkomen, genezen en behandelen van ziekten. De samengebundelde krachten van alle fondsen worden ingezet voor onderzoek naar thema’s in de gezondheidszorg, zoals proefdiervrije interventies en immunologisch onderzoek. Met een groot netwerk in het gezondheidsveld, het bedrijfsleven en de politiek willen ze aandacht vragen voor deze belangrijke thema’s en met het onderzoek meer maatschappelijke impact genereren.

Elk jaar organiseert de Vereniging SGF netwerkdagen voor kennisuitwisseling tussen fondsen. Zowel onderzoekers als fondsen zijn hierbij aanwezig. Onze BENEFIT projectgroep organiseerde een veelzijdige en interactieve workshop voor een divers publiek, waaronder mensen van het Longfonds, de Hartstichting en het Diabetesfonds.

 DE ERVARING VAN DE SPREKERS

Renée en Fabiënne, wat is jullie doel bij deze workshop?
“In deze workshop gaan we met elkaar in discussie over de zin en onzin van het belonen van gezond gedrag. Niet alle soorten beloningen dragen daadwerkelijk bij aan gedragsverandering. Aan het einde van de sessie weet het publiek welke eHealth-interventies een (duurzame) gezonde leefstijl stimuleren, en hoe hierbij gebruik gemaakt wordt van beloningen. Deelnemers zullen vervolgens meedenken over mogelijke toepassingen van beloningsmechanismen binnen de gezondheidszorg.”

Op welke manier hebben jullie de workshop vormgegeven?
“Allereerst wordt de theoretische basis die ten grondslag ligt aan gedragsverandering besproken. Het publiek leert over de onderliggende mechanismen van gedrag, zoals de reflectieve en impulsieve systemen die in ons lichaam geactiveerd worden tijdens het zien van verleidingen. Vervolgens geven we het publiek een overzicht van het BENEFIT project. Aan bod komt waarom het project is gestart, wat de funderingen van BENEFIT zijn en wat hier allemaal bij komt kijken. Hierin komt de theorie duidelijk terug, en wordt ook de toepassing laten zien in het ontwikkelde digitale gebruikersportaal. Tenslotte gaan we op basis van alle kennis die mensen hebben opgedaan en de persoonlijke ervaring en deskundigheid van het publiek een discussie aan. Hierin staat het onderwerp beloning centraal.”

Hoe proberen jullie het publiek aan het denken te zetten?
“Voordat we de diepte in gaan, dagen we het publiek uit kritisch na te denken over het onderwerp belonen. Iedereen wordt gevraagd een paar minuten na te denken over de volgende stelling: ‘Het belonen van gezond gedrag is een goede methode om een gezonde leefstijl aan te moedigen’. Vervolgens vertellen verschillende mensen welke voor- en nadelen er kunnen zijn rondom het inzetten van beloningen. Een voorbeeld van een reactie die we kregen had betrekking op de doelgroep van het project; beloning kan werken voor de ene persoon, maar niet aantrekkelijk zijn voor de ander.
Vervolgens kwamen in de discussie aan het einde van de presentatie alle vraagstukken terug en brachten we die in relatie met BENEFIT. Zo hebben we samen met het publiek het onderwerp verkend.”


MEER INFORMATIE OVER DE SPREKERS

           

Renée IJzerman (links) werkt als medisch psycholoog en promovendus op het Benefit project en houdt zich bezig met het onderzoeken van voorwaarden voor duurzame implementatie van het BENEFIT project.

Fabiënne Rauwers is postdoc bij het BENEFIT project en houdt zich o.a. bezig met de externe communicatie m.b.t. alle BENEFIT activiteiten en platform doorontwikkeling.


'MIND YOUR DATA' CONGRES

Op 26 september vond het ‘Mind Your Data’ congres plaats in Leiden. Het congres stond geheel in het teken van privacy issues en de nieuwe wettelijke kaders waarbinnen eHealth-initiatieven nu moeten opereren. Twee kernpunten die belangrijk zijn voor online gezondheidsprogramma’s, zoals BENEFIT.

 

Het ‘Mind Your Data’ congres werd dit jaar voor de tweede keer georganiseerd door de ‘Health & Well-being’ groep namens het onderzoeksprogramma ‘Digitale Samenleving’ van de VSNU. De ‘Digitale Samenleving’ is een onderzoeksprogramma waarin de 14 Nederlandse Universiteiten samenwerken aan de digitale toekomst van Nederland. De ‘Health & Well-being’ groep richt zich op de ontwikkeling, evaluatie en implementatie van geïntegreerde en gepersonaliseerde digitale oplossingen ter bevordering van de gezondheidszorg. Hier is het online gezondheidsproject ‘BENEFIT for all’ een goed voorbeeld van, bij interesse kunt u zich op de website aanmelden voor de nieuwsbrief. Tegelijkertijd staat de groep stil bij de maatschappelijke uitdagingen die de digitalisering met zich meebrengt. Prof. dr. Andrea Evers is één van de acht hoogleraren van de Health & Well-being groep en opent enthousiast de veelbelovende middag.

Tijdens het ‘Mind Your Data’ congres benaderden vier sprekers vanuit verschillende invalshoeken de uitdagingen die er momenteel liggen voor eHealth-initiatieven op het gebied van privacy en de nieuwe wetgeving. Vanuit het BENEFIT for all team was Isra Al-Dhahir aanwezig op het congres. Isra is als promovendus aan het werk bij BENEFIT for all en houdt zich bezig met het toegankelijker maken van eHealth voor groepen met een lage sociaaleconomische status  (SES). Haar aanstelling als promovendus wordt gefinancierd door Medical Delta. Na afloop van het congres stelden we Isra een paar vragen.

INTERVIEW MET ISRA AL-DHAHIR

Wat was voor jou een echte ‘eye opener’ tijdens het congres?  “De presentatie van
professor dr. Verbeek van Universiteit Twente heeft mij erg aan het denken gezet. Hij bekijkt namelijk privacy issues vanuit een filosofisch perspectief, wat voor mij erg vernieuwend is.
Hij stelde dat we de technologie niet moeten plaatsen in de wereld van de objecten, maar juist moeten zien als een mediator tussen mens en object. Zo vergeleek professor Verbeek de technologie met ‘het water’ waarin wij als mens zwemmen, net zoals vissen doen. De manier waarop wij technologie gebruiken, heeft namelijk weer direct invloed op ons, en daarmee ook direct op de manier hoe we naar privacy kijken. Zo zorgt technologie voor veel goede dingen (bijv. gezondheidsdata kan snel worden gedeeld tussen zorginstanties). Maar het zorgt ook voor nieuwe verantwoordelijkheden, want je wilt niet dat deze gezondheidsdata ongewenst op straat kan komen te liggen.”

Kun je een voorbeeld geven wat de invloed is van de nieuwe wet- en regelgeving op eHealth-initiatieven?  “Tijdens het congres kwam naar voren dat de wetgeving en ethiek rondom het beheer en de privacy van persoonsgegevens erg complex is. Zo moeten eHealth-applicaties bijvoorbeeld sinds 2018 allemaal voldoen aan de nieuwe Europese privacywetgeving. Voor eHealth betekent dit onder andere dat het voor patiënten duidelijk moet zijn wat er met hun data gebeurt en waar het wordt opgeslagen. Mede hierdoor is het informed consent die bij dit soort online interventies hoort flink aangepast.”

Wat vind jij van de nieuwe wet- en regelgeving rondom privacy?  “De nieuwe regels zorgen voor eHealth-initiatieven en voor nieuwe uitdagingen. Maar de regels zorgen er ook voor dat de patiënt nu extra wordt beschermd en ze zorgen ervoor dat er meer openheid en transparantie is. Nu is het aan ons de taak om deze punten goed te waarborgen in de nieuwe eHealth-initiatieven.”

Heel erg bedankt voor dit uitvoerige verslag Isra!

 


Sprekers op het ‘Mind Your Data’ congres:

 • Marie-José Bonthuis: Privacy- en IT-jurist
 • Prof. dr. André Dekker: Hoogleraar Clinical Data Science aan het Maastricht UMC+ en aan de MAASTRO Clinic
 • Prof. dr. Edward Watkins: Hoogleraar Experimentele en Toegepaste Klinische Psychologie aan de Universiteit van Exeter
 • Prof. dr. Peter-Paul Verbeek: Hoogleraar Filosofie van Mens en Techniek en wetenschappelijke co-director van het DesignLab aan Universiteit Twente
 • Prof. dr. Niels H. Chavannes: Hoogleraar Huisartsgeneeskunde, Leerstoel eHealth toepassingen in Disease Management, huisarts, en hoofdonderzoeker en -oprichter van NeLL


Wil je meer informatie over het Mind Your Data congres?
Check hier de website!


BENEFIT: STAGIAIR GEZOCHT!

BENEFIT: STAGIAIR GEZOCHT!

Ben jij betrokken bij onze maatschappij, pak je graag creatieve communicatie-uitdagingen aan en word je enthousiast van innovatieve online tools? Dan is dit mogelijk dé stageplek voor jou! Je kent ons wellicht nog niet, maar we stellen ons graag voor: BENEFIT is een gezondheidsproject dat hart- en vaatpatiënten helpt een gezondere leefstijl te ontwikkelen via een eHealth platform. Via dit platform (in samenwerking ontwikkelt met Vital10) worden patiënten niet alleen gecoacht, maar ook beloond als ze gezondere leefgewoonten uitvoeren. Voor BENEFIT is een goede communicatie ‘key’ en we zoeken daarom een enthousiaste stagiair die ons op de externe communicatie van BENEFIT komt versterken. Meer weten over het BENEFIT-project? Klik hier rechts!


Waar kom je werken?
BENEFIT is een vernieuwend eHealth gezondheidsprogramma dat hart- en vaatpatiënten op individueel niveau (via online coaching en een innovatief online gezondheidsportaal) en op omgevingsniveau (via een beloningssysteem) aanspoort om een gezonde leefstijl te ontwikkelen en vol te houden. Juist voor deze groep is een gezonde leefstijl des te belangrijker, maar gedrag veranderen is vaak erg lastig. In het BENEFIT-programma staat de patiënt daarom centraal: Patiënten worden op maat ondersteund, maar worden daarnaast ook beloond voor de moeite die zij steken in een gezondere leefstijl én het volhouden ervan. Voor het uitvoeren van gezonde leefgewoonten ontvangen patiënten BENEFIT-punten die inwisselbaar zijn voor leuke kortingen, uitjes en producten. Hierdoor ligt niet langer de hoofdfocus op het einddoel van de gedragsverandering, maar ligt juist de nadruk op het plezier in de weg ernaartoe! Dit maakt BENEFIT tot een uniek project dat een belangrijke aanvulling geeft op de huidige gezondheidszorg. Aan het project zijn verschillende partijen verbonden, waaronder Universiteit Leiden en het LUMC onder supervisie van prof. dr. Andrea Evers. Universiteit Leiden zal je voornaamste werkplek worden.

Wat ga je doen?
Tijdens je stage ga je actief content ontwikkelen voor de communicatiekanalen van BENEFIT. Denk hierbij aan het schrijven van nieuwsberichten voor de website, het creëren van aansprekende content voor onze LinkedIn-pagina, en het helpen ontwikkelen van een nieuwsbrief. Ook staan we graag open voor je eigen creativiteit. Ben je goed in het editen van filmpjes? Dan kunnen we kijken of we hier iets mee kunnen doen in onze communicatiestrategie. Heb je een ander creatief idee om de communicatie te verbeteren? Dan gaan we samen met je kijken naar de mogelijkheden of dit misschien een optie is voor BENEFIT. Hierdoor biedt deze stage je veel eigen verantwoordelijkheid (onder supervisie van deskundigen), maar ook de mogelijkheid om je eigen inbreng te leveren.

Wat kun je van ons verwachten?
Tijdens je stage word je dagelijks begeleid door onze externe communicatiespecialist Fabiënne Rauwers.  Zij is gepromoveerd communicatiewetenschapper en houdt zich bij BENEFIT onder meer bezig met het opzetten en doorontwikkelen van het externe communicatieplan van BENEFIT. Daarnaast zal je onderdeel worden van het BENEFIT-team wat bestaat uit enkele Aio’s en senior medewerkers. Je voornaamste werkzaamheden zullen plaatsvinden op Universiteit Leiden (Faculteit Sociale Wetenschappen, direct naast Leiden Centraal), maar je zal ook regelmatig betrokken worden bij externe afspraken. Bijvoorbeeld bij Vital10 in Amsterdam, waar ons online platform wordt ontwikkeld.

Wanneer ben je de ideale kandidaat voor deze uitdagende stage?
Je hebt een uitstekende beheersing van de Nederlandse taal – Je beschikt over een hands-on mentaliteit en je bent proactief – Je bent creatief – Je houdt van uitdagende communicatievraagstukken – Je bezit sterke schriftelijke vaardigheden – Je bent communicatief sterk – Je hebt affiniteit met de gezondheidssector – Je bent een teamplayer, leergierig en integer – Je bent bij voorkeur student communicatiewetenschap (of een soortgelijke studie). Daarnaast is het mooi meegenomen als je ervaring hebt met (foto/film/tekst)bewerkingsprogramma’s, zoals Photoshop en Illustrator.

Beloning:
Reiskostenvergoeding, aansluiting bij teamuitjes en externe activiteiten (symposia, presentaties, workshops, netwerkborrels), volop mogelijkheden voor het opbouwen van een groot netwerk binnen de gezondheidscommunicatie en eHealth.

Wanneer is de stage?
Per begin 2020 voor een periode van 3-6 maanden.

Laat je interesse zien!
Reageer bij voorkeur zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk woensdag 4 december.

Contactinformatie:
Interesse? Stuur direct jouw motivatiebrief met cv per e-mail naar Fabiënne Rauwers (f.rauwers@fsw.leidenuniv.nl). Mocht je nog vragen hebben over de stage, neem dan contact op via de mail of bel naar 071-5273627.


'Ik ben zelf een placebo geworden'

NRC Handelsblad, 16 augustus 2019 - In het Zomeravondgesprek van de NRC praten hoogleraar gezondheidspsychologie Andrea Evers en illusionist Victor Mids over de effecten van placebo en conditionering op menselijk gedrag. Beide werkvelden komen samen in een interessant en luchtig gesprek dat ook betrekking heeft op de toepassing van het BENEFIT for all project.

Klik hier voor het hele artikel op de NRC website.


Andrea Evers wint Stevinpremie

Hartstichting, 21 juni 2019 - Andrea Evers, hoogleraar gezondheidspsychologie en projectleider van BENEFIT for all, ontving 21 juni een eervolle prijs.  De Stevinpremie is een prijs van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek voor onderzoekers die een bijzonder succes hebben behaald op het gebied van kennisbenutting voor de samenleving. Dit jaar is Andrea Evers één van de twee winnaars van deze prijs en wordt ze beloond voor haar harde werk binnen de gezondheidspsychologie. 

Klik hier voor het hele bericht op de Hartstichting website!


'Gezondheid en ziekte zijn een continuüm geworden'

Universiteit Leiden, 13 mei 2019 - Projectleider van BENEFIT for all, Andrea Evers, verteld over het landelijke programma Health and Wellbeing in samenwerking met het Leiden-Delft-Erasmus programma. Gedragsverandering en persoonsgerichte behandeling zijn de nieuwe uitgangspunten van de zorg, nu het duidelijk wordt dat leefstijl zo belangrijk is. Hoe kan de digitale gezondheidszorg het best vormgegeven worden?

Klik hier voor het hele artikel op de Universiteit Leiden website.


Loyaal aan je eigen gezondheid

Loyalty Facts, 27 juli 2018 - Waar lopen mensen tegenaan qua gezondheid en voor welke mensen is het BENEFIT programma nou eigenlijk? Op overzichtelijke wijze wordt er in dit artikel aandacht besteed aan alle aspecten van BENEFIT for all. Ook lees je hier over zowel de hoe en waarom van het project, als de toekomst van BENEFIT for all. Misschien is het wel iets voor u!

Klik hier voor het artikel.


Gezonde leefstijl? Korting bij de dierentuin

RTL Nieuws, 18 juli 2018 - Op RTL Nieuws is patiënte Ilana te zien die verteld over haar ervaring met het BENEFIT for all programma. Ook verteld projectleider Andrea Evers over de achtergrond van het project, en de toekomst van het gezondheidsplatform.

Klik hier om een kijkje te nemen in Ilana haar ervaring met BENEFIT for all!