Hoe coachingsprogramma’s gezond leven tijdens coronacrisis bevorderen

Op 27 mei publiceerde Zorgvisie onderstaand interview met Andrea Evers, geschreven door Hester Hinloopen. Zorgvisie heeft toestemming gegeven dit artikel ook te delen op de BENEFIT-website.

Onderzoek van TNO en LUMC toonde onlangs een verband tussen Covid-19 en leefstijlgerelateerde ziekten aan. Gezonde voeding, voldoende beweging en een goede nachtrust zijn nu dus nog belangrijker. Tegelijkertijd is het in crisistijden moeilijker om nieuwe, gezonde gewoontes aan te leren en vast te houden, zo blijkt ook uit een studie van het RIVM. Investeer daarom in ondersteunende (online) coachingsprogramma’s, adviseert hoogleraar Gezondheidspsychologie Andrea Evers.

.

Foto: wildpixel/Getty Images/iStock

Dat een gezonde leefstijl helpt om mentaal, fysiek en sociaal gezond te blijven is niets nieuws onder de zon. Artsen en wetenschappers vragen dan ook steeds vaker aandacht voor de gecombineerde leefstijlinterventie (GLI). Recent werd duidelijk dat een gezonde leefstijl ook de kans op ernstige symptomen als gevolg van een coronabesmetting helpt verkleinen, zo laat de nieuwe publicatie van TNO en LUMC zien. Het betreft een wetenschappelijke notitie over de relatie tussen Covid-19 en leefstijlgerelateerde ziekten. De cijfers liegen er niet om. Mensen met chronische aandoeningen en comorbiditeit lopen het grootste risico om ernstig ziek te worden na een coronabesmetting, en hebben een grotere kans om hieraan te overlijden. Zo lang er geen vaccin is, is het des te meer van belang een gezonde leefstijl (gezonde voeding, voldoende beweging, en een goede nachtrust) te bevorderen, stellen de onderzoekers. Omdat er structureel meer aandacht en geld nodig is, bood Vereniging Arts en Leefstijl staatssecretaris Blokhuis onlangs een brief aan om duidelijk te maken dat vitale leefstijlmaatregelen ontbreken in de aanpak van Covid-19. Meer dan 1800 zorgprofessionals hebben deze brief inmiddels getekend.

Flinke afname sport en beweging

De relatie tussen leefstijl als preventiemiddel tegen een ernstig verloop van Covid-19-verschijnselen is onbetwistbaar, blijkt uit wetenschappelijk onderzoek. Het vereist echter bij veel mensen een gedragsverandering om zich een gezonde leefstijl aan te meten. En is dit onder ‘normale’ omstandigheden al een uitdaging, de coronacrisis maakt het nog lastiger. Het RIVM-onderzoek ‘Gedragsmaatregelen en welbevinden’ focust daarom op het naleven van een gezonde leefstijl in deze tijd. De resultaten laten zien dat mensen niet per se ongezonder zijn gaan eten in vergelijking met voor de crisis, maar dat er wel flink minder bewogen en gesport wordt. Meer thuiswerken, gesloten sportscholen en het advies ‘blijf zoveel mogelijk thuis’ van de afgelopen weken kunnen hieraan ten grondslag liggen. Als het gaat om roken en het drinken van alcohol, zijn de resultaten verdeeld: ongeveer evenveel mensen zijn minder of meer gaan drinken, en van de rokers is twaalf procent minder gaan roken terwijl 28 procent aangeeft dit juist meer te doen.

'De coronacrisis is een chronische stressor'

Andrea Evers is als hoogleraar Gezondheidspsychologie (LUMC) lid van de Wetenschappelijke Adviesraad Corona Gedragsunit, waarin ze het RIVM vanuit een onafhankelijke positie adviseert over de gedragsmaatregelen, waaronder over leefstijl. Het verrast haar niet dat het RIVM-onderzoek een flinke afname laat zien in sporten en bewegen tijdens het coronatijdperk. De crisis moet volgens haar gezien worden als een chronische stressor die gezond leven voor bepaalde groepen moeilijker maakt. ‘We weten dat ongeveer de helft van de Nederlanders te dik is en te weinig beweegt. Een flink aantal mensen hanteert dus een ongezonde leefstijl, en we zien dat dit alleen maar toeneemt bij stress. De coronacrisis kan je zien als een chronische stressor, waardoor mensen sneller terugvallen op kortetermijnbehoeftes: er wordt meer gesnackt en minder bewogen onder het mom van ‘dat komt wel weer’. Wanneer bepaalde routines vervallen, en je niet meer naar de sportschool kunt, is het extra moeilijk om je gedrag aan te passen. Je moet namelijk nieuwe gewoontes zien te vinden, en dat kan best even tijd kosten. Wanneer je bijvoorbeeld altijd aan gewichtheffen deed, vind je fietsen of hardlopen misschien wel saai.’

Grotere gezondheidsverschillen

Extra alarmerend is dat het naleven van een gezonde leefstijl voor de een nog moeilijker dan voor de ander is, vindt Evers. De coronacrisis legt als het ware een vergrootglas op de al bestaande gezondheidsverschillen in de Nederlandse bevolking, onder andere naar sociaaleconomische status. ‘Het zorgwekkende is dat gezondheidsverschillen in tijden van de coronacrisis alleen maar groter worden. Mensen die al gezond leefden, zijn daar nu nog meer toe geneigd. Want als je al goed bezig was, is het niet zo moeilijk om een extra rondje te gaan hardlopen. Dat is dan een relatief kleine gedragsverandering. Terwijl, in het andere uiterste geval, als je net je baan kwijt bent of je relatie is verbroken, en je vond bewegen toch nooit zo leuk, dan zorgt de coronacrisis er waarschijnlijk voor dat je sneller terugvalt in oude, ongezonde gedragspatronen. Deze laatste groep mensen is kwetsbaar, en het is belangrijk dat hier specifieke ondersteuningsprogramma’s voor worden opgezet. Een app of online coachingsplatform kan dan waardevol zijn.’

Intrinsieke gedragsverandering

Het sluiten van de spotscholen zorgde ervoor dat het aanbod aan online programma’ ter bevordering van een gezonde leefstijl enorm toenam. Een goed ontwikkeling volgens Evers, maar ze benadrukt dat dergelijke programma’s pas succesvol zijn wanneer ze aanzetten tot intrinsieke gedragsverandering. ‘Essentieel is dat ze focussen op gedragsverandering en gedragsbehoud, dus moeten ze motiveren om aan de slag te gaan en ervoor zorgen dat de gebruiker de nieuwe gewoontes kan volhouden. Daarbij is het belangrijk dat de gebruiker gestimuleerd wordt op zijn of haar niveau en dat het product zich aanpast aan de specifieke doelgroep. Iemand die chronisch ziek is zal andere behoeftes hebben dan een moeder met drie kinderen, of een student. Voor jongeren geldt dat sociale media met rolmodellen goed werken, maar ouderen willen liever door de huisarts getipt worden over bijvoorbeeld een buurtwandelcoach. Daarnaast moet je ook rekening houden met sociaalculturele factoren. Mensen met een lage sociaal-economische status kampen vaker met chronische stress. Biedt hun een programma aan dat echt bij hen past. Het is een valkuil om als onderzoeker te denken dat je weet wat de gebruiker wil. Daarom is het van essentieel belang om de doelgroep te betrekken bij het ontwikkelen van een programma. Geen one size fits all dus.’

Kortetermijnprikkel

Of een online programma ter bevordering van een gezonde leefstijl gaat werken, hangt volgens Evers mede af van de vraag of er kortetermijnprikkels zijn ingebouwd. ‘Een gezonde leefstijl is voor veel mensen nog moeilijker vol te houden in de coronacrisis, omdat het van hen vraagt met een langetermijndoel bezig te zijn. Echte gedragsverandering krijg je pas voor elkaar wanneer mensen zelf begrijpen waarom het belangrijk is. Wanneer ze dus intrinsiek gemotiveerd zijn. Daarom werkt een beloningssysteem in online programma’s zo goed. Dit kan met een financiële prikkel, aandacht, of een compliment. Het kan eigenlijk op veel manieren, maar duidelijk is wel: een opgeheven vingertje werkt juist averechts.

'Online coaching helpt'

Een voorbeeld van een online programma dat mensen daadwerkelijk aanspoort om een gezonde leefstijl te hanteren, is SamenGezond. Een platform ontwikkeld door Menzis, waar iedere Nederlander gratis aan kan deelnemen. Een recente enquête onder de gebruikers van SamenGezond blijkt dat online coaching aanzet tot een gezondere leefstijl, juist ook in tijden van de coronacrisis. ‘We wilden erachter komen waar nu precies het verschil zit: waarom het de ene persoon wel en de ander niet lukt om gezond te leven tijdens de crisis’, licht Wiet de Ronde toe, manager van SamenGezond. Dat gebruikers nog meer uit het platform halen in tijden van de coronacrisis, verbaasde hem niet. ‘Mensen die ons platform gebruiken zijn al actief bezig met hun leefstijl, dus ook voor corona. Daarom zijn de resultaten ook niet representatief voor de gehele Nederlandse bevolking. Waar we wel van schrokken, was dat zelfs binnen onze onderzoekspopulatie tien procent aangeeft het nu lastig te vinden om met leefstijl bezig te zijn. Dit is wel in lijn met de resultaten uit RIVM-onderzoek. Toch geeft het merendeel van onze gebruikers aan dat online coaching hen juist wel helpt, dus het overall beeld is eigenlijk heel positief.’

Triggers

Ook De Ronde wijdt het succes van SamenGezond aan de triggers die erin zitten. ‘Het gaat daarbij om de beloningen. Je behaalt een weekdoel, waardoor je punten spaart die je vervolgens kunt omzetten naar geld voor een goed doel of voor een product in de webshop. Er bestaan veel wetenschappelijke onderzoeken die de baten van een gezonde leefstijl aantonen. Het punt is alleen dat veel van die baten pas op de lange termijn hun vruchten afwerpen. Voor veel mensen is het lastig om te denken: ik steek nu geen sigaret op, want daar heb ik over dertig jaar last van. SamenGezond heeft daarom kortetermijnprikkels ingebouwd, zodat het makkelijker is om een gezonde leefstijl vol te houden en gemotiveerd te blijven om de nieuwe patronen vast te houden.’

Achteraf repareren

Al wordt het belang van een gezonde leefstijl steeds meer gezien, en sinds kort ook als preventiemiddel tegen de consequenties van een coronabesmetting, drukt Evers zorgbestuurders op het hart nog meer aandacht te hebben voor leefstijlinterventies. ‘Wat we nu zien is erg paradoxaal. Steeds meer aandacht voor leefstijlgeneeskunde, maar in verhouding is het aandeel in de gezondheidszorg slechts minimaal. De coronacrisis maakt dat nu nog eens extra duidelijk. We weten dat mensen met een ongezonde leefstijl een verhoogd risico lopen en dat gedrag de belangrijkste factor is om het risico te minimaliseren. Toch zie je bijvoorbeeld in de media dat de meeste aandacht uitgaat naar het medische aspect, naar het vaccin. Gedragsfactoren komen veel minder aan bod. Hetzelfde zie je in het zorgaanbod: alles is gericht op pillen, op medicijnen, op ‘iets achteraf repareren wanneer het al kapot is’. Maar als je je realiseert dat meer dan de helft van de Nederlandse bevolking overgewicht heeft, en dat tijdens de coronacrisis alleen maar meer wordt, zijn de inspanningen om mensen structureel te helpen met een gezonde leefstijl een lachertje.’

'Maak leefstijlinterventies integraal onderdeel van reguliere zorg'

Zorgbestuurders moeten daarom ervoor zorgen dat in het aanbod voor hun cliënten en patiënten leefstijl systematisch is opgenomen, stelt Evers. ‘Kaart bij zorgverzekeraars aan hoe belangrijk het is dat deze interventies vergoed worden: maak het een integraal onderdeel van de reguliere zorg. Daar heb je op de lange termijn baat bij. Zorg dat je personeel gezond blijft, en doe dat samen met private partijen, zorgaanbieders en zorgverzekeraars. Voor de zorginstellingen geldt: bij preventie denkt iedereen aan gezond zijn, aan fit worden. Maar in het geval van Covid-19 gaat het vaak om iemand op middelbare leeftijd die al iets heeft, waarbij we moeten voorkomen dat hij er nog drie aandoeningen bij krijgt. Dat is de soort preventie waar we nu op moeten inzetten. Bij verhoogde risicogroepen voor Covid-19 moeten de risico’s verminderd worden. Leefstijlgeneeskunde noem je dat. Preventie moet daarom niet gezien worden als iets van de algemene bevolking, maar het moet een standaardonderdeel worden van de eerste- en tweedelijnszorg.’


Blog: Klein bedrag, gezond gedrag

BENEFIT wilt een gezonde leefstijl stimuleren middels het belonen van gezond gedrag. De onderbouwing om gezond gedrag te belonen is gebaseerd op de vele positieve uitkomsten die zijn gevonden in wetenschappelijk studies waarin de effectiviteit van 'belonen' werd aangetoond. Voor SWOCC schreef dr. Fabiënne Rauwers, postdoc bij BENEFIT, hierover een blog waarin zij laat zien hoe wetenschappelijk uitkomsten funderingen kunnen vormen voor gezondheidsinterventies: 


BLOG UIT DE WETENSCHAP | DOOR FABIËNNE RAUWERS
Klein bedrag, gezond gedrag


In november 2019 lanceerde de zorgverzekeraar a.s.r. het gezondheidsprogramma: a.s.r. Vitality. Dit programma beloont haar deelnemers – in de vorm van kortingen en cashback – wanneer ze vaker en meer gaan bewegen. Ook enkele andere gezondheidsinitiatieven maken gebruik van een beloningssysteem om zo een gezondere leefstijl aan te moedigen.

Zo richt het Nederlandse BENEFIT for all zich op het ontwikkelen van een gezondere leefstijl bij hart- en vaatpatiënten; en richt het Amerikaanse Wellbeing Program zich op de gezondheid van universiteitsmedewerkers. Maar hoe effectief is het belonen van gezond gedrag nu daadwerkelijk?

Waar gaat deze blog over:

 • Het belonen van gezond gedrag.
 • Kleine beloningen (incentives) vormen een prikkel voor mensen om meer te bewegen.
 • Deze effecten zijn vooral zichtbaar bij mensen met een ongezonde(re) leefstijl.

.

https://www.youtube.com/watch?v=RVgYRz6_gaU&feature=emb_logo
a.s.r. Vitality

Belonen van gezond gedrag
In de afgelopen jaren wordt er steeds vaker onderzocht of het geven van incentives ter stimulering van gezond gedrag ook daadwerkelijk leidt tot een gezondere leefstijl (bijv. stoppen met roken, meer bewegen en gezonder eten). Het doel van deze beloningssystemen is om mensen te helpen een gezondere leefstijl aan te meten en deze ook langdurig vol te houden. Voorbeelden van incentives ter stimulering van gezond gedrag zijn: (1) loyaliteitspunten, (2) financiële beloningen (geld, kortingen of cashback), (3) gratis producten of uitjes en (4) donaties aan goede doelen.

Carrot Rewards onderzoek
In de studie van Mitchell en collega’s (2018) werd The Carrot Reward app onderzocht: een app die middels een beloningssysteem mensen wilt stimuleren om meer te bewegen (stappen per dag). Daarnaast is vaak een uitdaging bij beloningssystemen dat het geven van beloningen een prijzige aangelegenheid kan worden. Daarom stonden in het Carrot Rewards onderzoek de volgende twee vragen centraal:

 1. Kan een beloningsysteem mensen stimuleren om meer te bewegen?
 2. Werkt dit beloningssysteem ook als de beloning erg klein is? (max. 5 dollar in een periode van 12 weken)

.

https://www.youtube.com/watch?v=vtD9WJWeaqA&feature=emb_logo
Carrot Rewards

De interventie
Ruim 35 duizend deelnemers installeerden de Carrot Rewards app. Deze app hield voor elke deelnemer bij hoeveel stappen hij of zij maakte per dag. In de eerste twee weken (baseline) werd op deze manier bepaald hoeveel stappen een persoon gemiddeld per dag maakte. Was dit 6000? Dan kreeg deze persoon tijdens de interventie het doel om elke dag 7000 stappen te maken. Via de app konden deelnemers zien hoeveel stappen ze al hadden gezet, hoeveel stappen nog nodig waren om hun doel te bereiken en hoeveel punten ze hiervoor kregen. Ook konden deelnemers via Step-Up Challenges extra punten verdienen als ze regelmatig hun doel behaalden, waarna ze een nieuw stappendoel kregen. De gehele interventie duurde 12 weken waarin een deelnemer maximaal 5 dollar kon verzamelen.

Resultaten: Kleine beloningen stimuleren al gezond gedrag
De resultaten van het onderzoek lieten zien dat deelnemers aan het einde van de interventie gemiddeld 116 stappen per dag meer maakten dan voorheen. Dit effect was klein, maar wel significant. De meest interessante effecten waren echter te zien bij de laag-actieve groep mensen (mensen die voor de interventie minder dan 5000 stappen per dag maakten). Namelijk:

 • Laag-actieve mensen gingen door het gebruik van de Carrot Rewards app beduidend meer bewegen: +874 stappen per dag.
 • En dit aantal stappen steeg zelfs naar +1225 per dag, wanneer laag-actieve mensen ook regelmatig gebruik maakten van de Carrot Rewards app (bijv. via participatie aan de Step-Up Challenges).

Verdict
De resultaten van het onderzoek laten zien dat het belonen van gezond gedrag loont. En dan met name bij de doelgroep waar de gedragsverandering het meest noodzakelijk is: mensen met een ongezonde(re) leefstijl. Bovendien geldt dat kleine beloningen al genoeg zijn om deze gedragsveranderingen aan te wakkeren.

.


.

Fabiënne Rauwers is postdoctoraal onderzoeker aan de Faculteit der Sociale Wetenschappen, bij het Instituut Psychologie, Gezondheids, Medische- Neuropsychologie aan Universiteit Leiden.

 

 

 

Het volledige artikel van Mitchell, White, Lau, Leahey, Adams en Faulkner ‘Evaluating the Carrot Rewards App, a population-level incentive-based intervention promoting step counts across two Canadian provinces: Quasi-experimental study’ en is gepubliceerd in JMIR Mhealth and Uhealth. Je vindt dit artikel hier (betaald).


Oproep Harteraad, Hartstichting en NVVC: zet hartrevalidatie op afstand in

Op 14 mei verstuurden Harteraad en de Hartstichting een persbericht waarin duidelijk werd dat sinds de coronamaatregelen ruim 30.000 patiënten geen hartrevalidatie meer kunnen volgen. Zij roepen daarom ziekenhuizen en hartrevalidatiecentra op om hartrevalidatie op afstand aan te leveren. Zij benoemen in het persbericht de tele-revalidatie via BENEFIT@home als een goed en veilig voorbeeld hiervan.


Lees hieronder het volledige persbericht van Harteraad en de Hartstichting:

 


Persbericht: Zet hartrevalidatie op afstand in

 

bron: Hartstichting

Een groeiend aantal hartpatiënten kan door de coronamaatregelen geen hartrevalidatie volgen, een essentieel onderdeel van hun behandeling. Naar schatting gaat het sinds het begin van de maatregelen om ruim 30.000 patiënten.

Zij lopen hierdoor meer risico om opnieuw hartproblemen te krijgen. En dat terwijl er goede mogelijkheden zijn om deze behandeling op afstand aan te bieden. De Nederlandse Vereniging voor Cardiologie (NVVC), Harteraad en Hartstichting dringen er bij ziekenhuizen en hartrevalidatiecentra op aan hartrevalidatie op afstand aan te bieden.

Stopgezet of uitgesteld

Hartrevalidatie vindt grotendeels plaats in groepsverband bij revalidatiecentra of bij ziekenhuizen. Door de coronamaatregelen hebben deze hartrevalidatieprogramma’s stopgezet of uitgesteld met als gevolg het stilvallen van het revalidatieproces en dreigende lange wachtlijsten na de crisis.

Veilig werken aan herstel

De Hartstichting en Harteraad hebben samen met partners onderzocht hoe hartrevalidatie op afstand versneld, veilig en per direct kan worden aangeboden. Het zogenaamde BENEFIT@Home-programma volgt de richtlijnen van de NVVC. Maar er zijn ook andere aanbieders van telerevalidatie.

Met telehartrevalidatie is het voor patiënten mogelijk (een deel van) het hartrevalidatieprogramma thuis te volgen. Zo kunnen zij toch aan hun lichamelijke en geestelijke herstel werken. Zij kunnen bijvoorbeeld een oefenprogramma doen of werken aan de psychologische gevolgen van de hartaandoening. Met begeleiding van het hartrevalidatieteam en onder controle van de cardioloog en de coördinator van de hartrevalidatie in het ziekenhuis.

Specialisten geven tips voor thuis

Telehartrevalidatie gebeurt onder begeleiding van specialisten. Het programma wordt samen met je behandelend arts vastgesteld. In deze video geven een fysiotherapeut, psycholoog en diëtist enkele tips om thuis te werken aan het herstel. 

https://vimeo.com/417513735

Effecten

Hartrevalidatie helpt voor een sneller en beter herstel bij een hartaandoening en geeft patiënten weer vertrouwen in het lichaam. Er is veel onderzoek gedaan naar de effecten van hartrevalidatie. Daaruit blijkt dat hartrevalidatie zorgt voor:

 • 50% minder kans op nieuwe hartproblemen
 • 35% minder kans om te overlijden door hartproblemen

Daarom vinden de NVVC, Harteraad en de Hartstichting het belangrijk dat patiënten deze behandeling ook nu kunnen volgen.

Oplossing

David Smeekes, arts bij de Hartstichting: “Kwetsbare patiënten kunnen op dit moment minder goed behandeld worden. Zij zitten met vragen, bijvoorbeeld over hoe zij hun leven moeten aanpassen aan de nieuwe situatie. En ervaren vaak angst bij bijvoorbeeld het weer gaan bewegen.” Anke Vervoord, directeur van Harteraad vult aan: “Uit een peiling van Harteraad blijkt dat veel patiënten zich ongerust maken of hun behandeling nog wel op tijd komt. Ze geven aan dat langer uitstel hun fysieke en mentale gezondheid schaadt. Telehartrevalidatie is hiervoor een uitkomst en zeker ook bittere noodzaak. Daarom brengen Harteraad en de Hartstichting een programma onder de aandacht en inventariseren wij welke andere initiatieven er zijn.”

 


Tele-hartrevalidatie via BENEFIT@Home
BENEFIT@Home maakt het voor hartpatiënten mogelijk om hartrevalidatie vanuit huis te volgen. Denk hierbij aan live videosessies, e-Coaching en begeleiding op afstand.

Voor meer informatie en/of aanmelding voor de tele-hartrevalidatie kun je terecht op: www.benefitathome.nl 


Tele-hartrevalidatie via BENEFIT@home per direct beschikbaar

“Het coronavirus werpt een schaduw over de zorg”, zo constateert de Nederlandse Verenging van Cardiologie (NVVC). Recent publiceerde het NVVC, samen met Gupta Strategists en Medtronic, een rapport waaruit blijkt dat sinds corona zo’n tweehonderdduizend hartpatiënten in Nederland geen noodzakelijke cardiologische zorg hebben ontvangen. Dit kan leiden tot een verslechterde gezondheid bij een grote groep hartpatiënten. En zelfs betekenen dat duizenden hartpatiënten een tien jaar kortere levensverwachting hebben. Om te voorkomen dat deze aantallen onnodig verder oplopen, beveelt het rapport onder andere aan om specialistische zorg bij patiënten thuis te leveren. Middels tele-hartrevalidatie maakt BENEFIT@home hartrevalidatie vanuit huis per direct mogelijk.

Sinds kort wordt de reguliere zorg stapje voor stapje waar mogelijk hervat. Voor de hartrevalidatie geldt echter een beperking omdat het fysieke activiteit in groepsverband betreft - wat in deze coronatijd niet mogelijk is. Om tegemoet te komen aan de acute patiëntbehoefte voor zorg en om te voorkomen dat na de coronacrisis grote verstoppingen ontstaan, heeft het BENEFIT-consortium samen met de Hartstichting en Harteraad onderzocht hoe tele-hartrevalidatie versneld uitgerold kan worden in Nederland. 
 Wat zijn de kernelementen van de tele-hartrevaldiatie via BENEFIT@home?

1. Hoe ziet de tele-hartrevalidatie via BENEFIT@home eruit?
Middels het ontwikkelde eHealth platform van Vital10 kunnen alle zorgactiviteiten binnen de hartrevalidatie op afstand worden aangeboden. Denk hierbij aan live videosessies, e-Coaching en begeleiding op afstand (zie filmpje hiernaast). Het online aanbieden van hartrevalidatie noemen we ‘ tele-hartrevalidatie’. 

In een publiek-private samenwerking (o.a. met Vital10, Universiteit LeidenLUMCUniversiteit TwenteAmsterdam UMCHvAMaxima Medisch CentrumCardioVitaal) gesubsidieerd door de Hartstichting en ZonMW is het BENEFIT eHealth gezondheidsprogramma ontwikkeld. Dit online programma ondersteunt hartpatiënten bij het ontwikkelen van een gezonde(re) leefstijl en kan als zodanig goed worden ingezet als onderdeel van de tele-hartrevalidatie. 

Voor meer informatie over de tele-hartrevalidatie – en voor aanmelding – kun je terecht op de website:  www.benefitathome.nl

https://vimeo.com/413258203

2. Hoe wordt de tele-hartrevaldiatie aangeboden?
Ziekenhuizen en revalidatiecentra hebben de mogelijkheid om tele-hartrevalidatie en het BENEFIT-programma op korte termijn aan te bieden via drie implementatievormen: in eigen beheer, deels uitbesteed en volledig uitbesteed. Klik hier voor meer informatie.

Huisartsen kunnen patiënten verwijzen via ZorgDomein. Patiënten kunnen zich ook direct aanmelden via de website als ze een verwijzing voor hartrevalidatie hebben en in het bezit zijn van telefoon en een computer/tablet met camerafunctie en internetverbinding. Dat kan hier.  

3. Veiligheid van de tele-hartrevalidatie
Het is van groot belang tele-hartrevalidatie op een veilige manier aan te bieden. Vanuit de NVVC is er een ‘position statement’ geformuleerd waarin wordt aangegeven hoe telerevalidatie tijdens deze coronacrisis vorm te geven is. Ook zijn er afspraken gemaakt met de NZa en ZiN dat tele-hartrevalidatie vergoed kan worden als aan eisen voldaan wordt. De laatste versie van deze ‘position statement’ en de laatste stand van zaken over vergoeding van telerevalidatie is hier te vinden.
 

4. Tele-hartrevalidatie is ook belangrijk ná corona
In de toekomst zien wij in tele-hartrevalidatie ook een belangrijke aanvulling op de reguliere hartrevalidatie. Naar schatting volgde namelijk nog geen 40 procent van alle hartpatiënten een hartrevalidatieprogramma voor de huidige coronacrisis. Middels het aanbieden van tele-hartrevalidatie en het BENEFIT-programma kunnen wij (deels) tegemoetkomen aan de wensen en behoeften van patiënten voor wie de reguliere hartrevalidatie niet (voldoende) past. Zo kunnen we ook de doelmatigheid voor ziekenhuizen en revalidatiecentra verhogen. Telerevalidatie is daarom niet alleen in tijden van corona een belangrijk alternatief, maar de mogelijkheid voor telemonitoring en begeleiding op afstand zal ook in de toekomst een waardevolle aanvulling zijn op het reguliere hartrevalidatieprogramma. Zie ook het ‘addendum telerevalidatie’ van de NVVC: Klik hier.

5. Ervaringen patiënten met de tele-hartrevalidatie
In het filmpje hiernaast staan enkele patiëntreacties op de tele-hartrevalidatie. Zij beantwoorden vragen als:

- Waarom doe je mee aan de tele-hartrevalidatie?
- Wat is voor jou de belangrijkste reden om mee te doen?
- Zou je de tele-hartrevalidatie aanbevelen?

(dit filmpje was voor de corona-uitbraak opgenomen)

https://vimeo.com/413234930


Meer informatie over de tele-hartrevalidatie BENEFIT@home
Voor meer informatie over de tele-hartrevalidatie kun je terecht op de website: www.benefitathome.nl. Voor specifieke vragen over de tele-hartrevalidatie of over de aanmelding, kun je contact opnemen via info@benefitathome.nl


BENEFIT in tijden van corona

Het coronavirus houdt Nederland in haar greep: social distancing is de norm, het is onduidelijk wanneer het ‘normale’ leven weer enigszins opgang komt, en de druk op de zorg is groot. Ook het (deels) wegvallen van de zorg voor niet-corona patiënten vormt een grote uitdaging bij het bewaken van de gezondheid van deze patiënten. Om de cardiovasculaire zorg te ondersteunen, zoekt het BENEFIT-consortium in samenwerking met Harteraad, de Hartstichting en de Nederlandse Vereniging voor Cardiologie (NVVC) naar innovatieve mogelijkheden om hart- en vaatpatiënten ook adequate zorg te leveren op afstand. 

Ongerustheid over de continuïteit van de reguliere zorg
Corona (COVID-19) en het advies van het RIVM om het huis zo min mogelijk te verlaten, stelt de zorg voor een grote uitdaging om ook niet-corona patiënten adequate zorg te leveren. De afgelopen periode is naar schatting de helft van de reguliere zorg niet doorgegaan, waaronder niet-spoedeisende operaties, behandelingen, en face-to-face-therapieën zoals hartrevalidatie (zie bijvoorbeeld berichten op NOS en Trouw). Dit leidt niet alleen tot ongerustheid bij verschillende artsen en zorginstellingen, ook 2 op de 3 patiënten geven aan dat zij vrezen dat het annuleren van hun zorgafspraken gevolgen heeft voor hun gezondheid.

Hartrevalidatie op afstand
In de cardiovasculaire zorg luiden Harteraad, de Hartstichting en de NVVC de noodklok om de noodzaak van adequate zorg voor mensen met hartklachten te benadrukken. Het BENEFIT- consortium geeft gehoor aan dit geluid door gezamenlijk met Harteraad, de Hartstichting en de NVVC op te trekken in de zoektocht naar innovatieve mogelijkheden om hartrevalidatie op afstand mogelijk te maken in de vorm van telerevalidatie. Zodra er concrete ontwikkelingen zijn op dit gebied zal dit worden gemeld op www.benefitforall.nl.

Door de opkomst van corona hebben mensen nu meer te kampen met spanningen. Dr. Veronica Janssen (medeprojectleider BENEFIT) schreef onlangs een blog waarin zij mensen handvaten geeft hoe om te gaan met deze spanningen in tijden van corona. Klik hier om naar de blog te gaan.


BENEFIT-CONSORTIUM BIJEENKOMST 13-02

Donderdag 13 februari vond de zesde bijeenkomst plaats van het BENEFIT-consortium om de recentste ontwikkelingen rondom het project te bespreken. Tijdens de presentaties kwamen de volgende onderwerpen aan bod: (1) de tussenstand van het onderzoek, (2) Watertoedoet.info: Het leven centraal zetten in de zorg, en (3) implementatie van BENEFIT in de hartrevalidatie. Prof. dr. Andrea Evers (Universiteit Leiden/LUMC) opende de bijeenkomst met een warm welkom waarna de presentaties konden beginnen.

 


 BENEFIT ONDERZOEKSUPDATE: WHERE ARE WE SO FAR?
dr. Linda Breeman & dr. Thomas Reijnders van Universiteit Leiden

Linda Breeman praat ons bij over de status van het ‘stepped-wedge’ onderzoek.  Met het 'stepped-wedge' onderzoek wordt onderzocht of én hoe het BENEFIT-programma een bijdrage kan leveren bovenop de reguliere (hartrevalidatie) zorg. Dit onderzoek wordt uitgevoerd binnen verschillende vestigingen van CardioVitaal.  

Het onderzoek verloopt in twee fases:

 • Fase 1: Baseline. In deze fase meten we de 'care as usual', oftewel hoe het patiënten vergaat in de huidige hartrevalidatie (hartrevalidatie zonder BENEFIT). Deze fase van het onderzoek is inmiddels gestart binnen vijf locaties van CardioVitaal, en de inclusie van patiënten verloopt goed.
 • Fase 2: Implementatie BENEFIT. In deze fase wordt het BENEFIT-programma bovenop de reguliere zorg aangeboden (hartrevalidatie + BENEFIT). Deze fase zal over enkele maanden starten. Patiënten zullen ook na afronding van het onderzoek nog steeds gebruik mogen maken van het online platform van BENEFIT. 

Verder praat Thomas Reijnders ons bij over de rol van de promovendi van BENEFIT. De promovendi verdiepen zich in verschillende stappen van het 'stepped-wedge' onderzoek en andere vraagstukken die voor het BENEFIT-programma relevant zijn. Op deze manier dragen zij bij aan het evidence-based maken van het BENEFIT-programma. Onderzoeksonderwerpen zijn onder andere: (1) het belonen van gezond gedrag, (2) online coaching, (3) lage sociaaleconomische status, (4) implementatie, en (5) gedragsverandering. Ook de vragenlijsten die gebruikt worden in het 'stepped-wedge' onderzoek kunnen zij inzetten voor hun onderzoek. De vragenlijsten richten zich op de kenmerken van de patiënten die instromen in het portaal, zoals hun gezondheid, doelen en sociale steun.

 


GEZONDE LEEFSTIJL: DOEL OF MIDDEL?
Inge van den Broek van Harteraad

Inge van den Broek vertelt over hoe Harteraad zich focust op het centraal zetten van het leven van mensen met een hartaandoening in plaats van iemands (on)gezondheid. Harteraad doet dit via de online hulptool ‘Wat er toe doet’, een website die mensen met een hartaandoening en zorgverleners een overzicht biedt van wat er toe doet in het leven van iemand met een hartaandoening. Het doel van 'Wat er toe doet' is het leven van deze mensen als uitgangspunt te nemen, zodat de zorg voor deze mensen hier vervolgens op aangepast kan worden.

Op de website geeft de hartpatiënt vier dingen aan: (1) Wat belangrijk is in zijn/haar leven, (2) Wat nú belangrijk is in zijn/haar leven, (3) Wat hij/zij wil kunnen doen, en (4) Wat hij/zij nodig heeft om dat te kunnen doen. Dit resulteert in een overzicht van de waarden van de patiënt, wat als opstapje kan dienen in het gesprek met de zorgverlener. 'Wat er toe doet' is opgezet omdat zorgverleners zich tot nog toe vooral focussen op de ziekte, terwijl mensen met een hartaandoening zich vaak juist willen focussen op hun dagelijks leven en hun eigen persoon. Elke hartpatiënt heeft een uniek persoonlijk doel (bijv. de hond weer kunnen uitlaten vs. een marathon lopen) en heeft daarom behoefte aan andere dingen. Daarnaast is de toegankelijkheid en brede toepasbaarheid, ook voor andere chronische aandoeningen, van de tool een voordeel. De website wordt ervaren als makkelijker dan huidige vragenlijsten in de zorg, en het overzicht kan gebruikt worden in elke gesprek gedurende het proces.

Renée IJzerman vult de presentatie van Inge aan door te vertellen dat zij met haar onderzoeken (vanuit BENEFIT) zich onder andere focust op de koppeling tussen iemands leefstijldoel(en) en levensdoel(en). Ze onderzoekt of deze koppeling positieve invloed heeft op motivatie ten aanzien van leefstijlverandering. Voor het uitvragen van iemands levensdoelen maakt Renée gebruik van de vragen uit de ‘Wat ertoe doet’-tool van de Harteraad. Aan de hand van de resultaten kan ‘Wat ertoe doet’ mogelijk worden geïncorporeerd binnen BENEFIT.

 


IMPLEMENTATIE BENEFIT IN DE HARTREVALIDATIE: ONTWIKKELEING ‘BLENDED’ PEP
dr. Veronica Janssen van Universiteit Leiden/LUMC & dr. Roderik Kraaijenhagen van CardioVitaal/Vital10

Veronica Janssen gaat in op de huidige manier waarop de hartrevalidatie in zijn werk gaat. Dit gebeurt volgens de PEP-module (Psycho-Educatieve Preventiemodule), een gestructureerd gedragsveranderingsprogramma bestaande uit de volgende onderdelen: (1) individuele intake met een deskundige (onderdeel van het multidisciplinair hartrevalidatieteam), (2) vier groepsbijeenkomsten, en (3) een follow-up gesprek. De PEP-module is aan vernieuwing toe, omdat het te kampen heeft met een lage instroom, hoge uitval en grote terugval in de oude leefstijl. Het BENEFIT-programma is speciaal ontwikkeld om leefstijlverandering te bevorderen en de kans op terugval te verkleinen. Een verandering in de financiering heeft ervoor gezorgd dat er nu een ‘blended’ PEP mogelijk wordt, waar BENEFIT een rol in gaat spelen. In de blended-PEP wordt naast de intake en twee groepssessies ook online begeleiding in het BENEFIT-portaal aangeboden, om zo thuis ondersteuning te krijgen bij de doelen die tijdens de intake en groepssessies zijn gesteld. Na de tweede groepssessie kan het portaal gebruikt blijven worden als begeleiding op afstand, wat de kans op terugval in oude gedragspatronen verkleint.

 

 MEER INFORMATIE OVER DE SPREKERS

 • Dr. Linda Breeman: is coördinator van het 'stepped-wedge' onderzoek vanuit de afdeling Gezondheids-, Medische en Neuropsychologie van de Universiteit Leiden.
 • Dr. Thomas Reijnders: is postdoctoraal onderzoeker en algemene onderzoekscoördinator vanuit de afdeling Gezondheids-, Medische en Neuropsychologie van de Universiteit Leiden.
 • Inge van den Broek: is beleidsadviseur bij de Harteraad, initiatiefnemer en projectleider van 'Wat er toe doet'.
 • Renée IJzerman: medisch psycholoog en PhD-student bij BENEFIT.
 • Dr. Roderik Kraaijenhagen: is praktiserend cardioloog en gepromoveerd in de vasculaire geneeskunde aan de universiteit van Amsterdam. Hij is medeoprichter van het online gezondheidsplatform Vital10 en co-projectleider van BENEFIT.
 • Dr. Veronica Janssen: is medisch psycholoog in het Hart Long Centrum van het LUMC en onderzoeker aan de afdeling Gezondheids-, Medische en Neuropsychologie van de Universiteit Leiden. Zij begeleidt hartpatiënten (en hun partners) na het doormaken van een hartinfarct. Ook is Veronica co-projectleider van BENEFIT.


BENEFIT-team op ARPH Conference 2020

Eind januari vond de tweedaagse ARPH Conference 2020 plaats, georganiseerd door het Department of Social, Health & Organizational Psychology van Universiteit Utrecht. BENEFIT werd hier vertegenwoordigd in een breed scala aan presentaties over onder andere eHealth interventies, gezondheidspsychologie bij patiënten en financiële beloning voor gedragsverandering.

 

Wat is de ARPH Conference?
De Association for Researchers in Psychology and Health (ARPH) richt zich op het stimuleren van academische studies en het toepassen van psychologische methodes in de gezondheidszorg. Op de ARPH Conference worden onderzoeksresultaten en innovatieve ontwikkelingen uitgewisseld tussen de vele diverse experts binnen het Psychology & Health veld. Het programma bestaat onder andere uit (poster)presentaties, symposia, workshops en keynote lectures van nationale en internationale onderzoekers.

PRESENTATIES VAN HET BENEFIT-TEAM

Allereerst presenteerde Isra Al-dhahir, promovendus bij BENEFIT, haar onderzoek over de kansen en uitdagingen die komen kijken bij het ontwikkelen van eHealth-interventies voor mensen met een lage sociaaleconomische status, en hoe dit toegankelijker gemaakt kan worden.
.

Isra AL-Dhahir aan het woord

Tijdens de eHealth-demonstraties presenteerde Talia Cohen Rodrigues, ook promovendus bij het BENEFIT-project, haar onderzoek naar leefstijlverandering op het niveau van het individu. Hierin droeg zij eHealth oplossingen aan voor het voorkomen en behandelen van cardiovasculaire ziekten (CVD) d.m.v. gezonde leefstijl, gebaseerd op interviews met zorgverleners.

Op dag twee kwam Thomas Reijnders, postdoc en research coördinator van BENEFIT, aan het woord met zijn onderzoek naar de relatie tussen kortademigheid bij COPD-(longziekte)patiënten en ziekte-specifieke angsten, lichamelijke activiteit en brein-activatie.

Als laatste kwamen Prof. dr. Andrea Evers, projectleider van BENEFIT, en Talia Cohen Rodrigues naar voren als discussie-initiatoren over het gebruik en nut van financiële beloningen voor gedragsverandering. Hierin werd o.a. de meta-analyse besproken van Milon van Vliet, promovendus bij BENEFIT-for all, over beloningen en interventies voor het promoten van gewichtsverlies.
.

Milon van Vliet over gedragsverandering en gewichtsverlies

.Samen hebben de onderzoekers en PhD’ers van het BENEFIT-team een succesvolle bijdrage gedaan aan de ARHP Conference van dit jaar!


13-2: BENEFIT-consortiumbijeenkomst

Dit evenement is uitsluitend voor consortiumleden van het BENEFIT-programma. Mocht je toch graag bij de bijeenkomst willen aansluiten/lid willen worden van het consortium, stuur dan een e-mail naar info@benefitforall.nl met hierin je naam, professionele achtergrond en een korte motivatie.

 

Op donderdag 13 februari (15-17u, inloop vanaf 14:30) vindt weer de tweejaarlijkse consortiumbijeenkomst plaats van BENEFIT voor consortiumleden. Ook voor deze bijeenkomst hebben we weer een interessant en afwisselend programma samengesteld. Hieronder vind je de belangrijkste gegevens en het programma van deze dag.

 


PROGRAMMA

14:30 - 15:00 - Inloop
Open inloop waarbij de AIO's interactieve tafelpresentaties geven over de status van hun onderzoek

 

15:00 - 15:15 Welkomswoord door prof. dr. Andrea Evers*

15:15 - 15:45 BENEFIT onderzoeksupdate: Where are we so far?
Het jaar 2020 begon goed, met de start van het stepped-wedge onderzoek binnen drie locaties van CardioVitaal! Wat houdt het onderzoek precies in en hoe past het onderzoek van de AIO’s in het groter geheel? Wat is de planning en hoe verloopt het onderzoek?
- dr. Linda Breeman & dr. Thomas Reijnders*

15:45 - 16:15 Gezonde leefstijl: Doel of middel?
Harteraad zet met Wat er toe doet(.info) ‘het leven’ centraal in plaats van ‘de (on)gezondheid’ van de patiënt. Wie wordt daar beter van? De dokter of de patiënt? Wat kunnen we ermee? En kan Wat er toe doet bijdragen aan de doelen van BENEFIT?
Inge van den Broek, Harteraad

16:15 - 16:45 Implementatie BENEFIT in de hartrevalidatie: Ontwikkeling 'Blended PEP' 
De PEP-module is een gestructureerd gedragsveranderingsprogramma en een vast onderdeel van de hartrevalidatie. Er is nu een addendum op de MDR-HR (2011) gekomen die een 'Blended PEP' mogelijk maakt, waarbij de mensen ook ondersteund worden in de thuissituatie. Hier sluit BENEFIT goed op aan, waardoor de Blended PEP een goede implementatiemogelijkheid vormt.
- dr. Veronica Janssen* & dr. Roderik Kraaijenhagen, CardioVitaal/BENEFIT

16:45 - 17:00 Nawoord door prof. dr. Andrea Evers*

17:00 - Afsluitende borrel 

* = Leiden Universiteit/BENEFIT

.


Belangrijke gegevens

 • Wanneer: Donderdag 13 februari 2020
 • Waar: Fletcher Wellness-Hotel Leiden 
 • Tijdstip: inloop vanaf 14:30, officiële start 15:00, vanaf 17:00 de gezonde borrel
 • Vragen? Stuur een mail naar info@benefitforall.nl

Werk aan het spoor NS
In de week van de consortiumbijeenkomst is de NS aan het werk aan het spoor rondom Leiden. Hierdoor kan de reistijd langer zijn dan normaal duren. Check hierdoor goed de NS-planner op de dag zelf om niet voor verrassingen te komen te staan.


Interview: Gezonde leefstijl via belonen van gezond gedrag

Afgelopen oktober kwamen patiënten(vertegenwoordigers), zorgprofessionals en het BENEFIT-team samen voor een bespreking met de stakeholdercommissie, het adviesorgaan van het project. Het onderwerp van deze avond was de invloed van beloning op gedragsverandering. Jeroen Kemperman van het Zilveren Kruis vertelde hoe we een goede gezondheid kunnen bereiken via het automatiseren van gezond gedrag. Daarnaast presenteerde hij meerdere leefstijlprogramma’s die deze principes al effectief toepassen.

Jeroen Kemperman is Senior Manager Strategy & Business Development bij het Zilveren Kruis en auteur van diverse boeken over innovatieve businessmodellen. Vanuit het BENEFIT-team was onder andere David de Buisonjé aanwezig, promovendus bij het BENEFIT-project en gespecialiseerd in beloningen ten behoeve van gedragsverandering. Specifiek houdt David zich bezig met of het financieel belonen van gezond gedrag leidt tot leefstijlverandering. Samen konden David en Jeroen ons veel vertellen over wat er allemaal bij leefstijlverandering komt kijken!

 


Jeroen Kemperman presenteert tijdens de bijeenkomst

INTERVIEW

Hoi Jeroen en David! Wat houdt ‘gezond gedrag’ eigenlijk precies in?
Jeroen: Bij gezond gedrag denk ik aan vitaliteit: meer beweging, betere slaap, meer ontspanning en gezondere voeding. Daarbij wordt gezondheidsbeleving ook beïnvloed en bepaald door je professionele en privé omgeving en relaties. De vervolgvraag is natuurlijk hoe we gezond gedrag dichterbij brengen voor iedereen en hoe we dat kunnen stimuleren vanuit omgeving en relaties. Het zit hem hier in het aanleren en inbedden van gewoontes!

David: Aanvullend op wat Jeroen zegt denk ik dat precies het aanleren of afleren van gewoontes de uitdaging is als het gaat om gezond gedrag. Veel mensen weten hoe het moet en willen ook gezond leven, maar het lukt hen door een gebrek aan tijd, aandacht of energie niet altijd weerstand te bieden aan ongezonde verleidingen.

Waarom is het belangrijk dat er goede kennis is over gedragsverandering?
Jeroen: In onze huidige samenleving bereiken mensen een steeds oudere leeftijd, de zogenaamde vergrijzing. En met deze vergrijzing neemt ook het aantal mensen met een chronische ziekte toe. Hierdoor zijn de laatste levensjaren van de mens lang niet altijd prettig of zonder langdurige zorgen. Dit probleem creëert een uitdaging voor de maatschappij om preventief te gaan denken, in dit geval dus focussen op gedragsverandering. Samen willen we er namelijk voor zorgen dat mensen meer gezonde levensjaren ervaren, in plaats van alleen maar ziek zijn op de oude dag. Een goede basis van kennis over mechanismen en factoren die aan gedragsverandering ten grondslag liggen is daarvoor erg belangrijk.

David: Volgens mij kunnen alle belangrijke uitdagingen waar wij als maatschappij voor staan (klimaat, gezondheid, armoede etc.) opgelost worden door ons gedrag te veranderen. Dat wil niet zeggen dat het makkelijk is, maar meer kennis over gedragsverandering kan dus een hele belangrijke bijdrage leveren aan betere wereld. Wat betreft gezondheid is er nog wel veel te winnen over hoe we ‘duurzame’ gedragsverandering bereiken. Er is inmiddels best wat kennis over hoe een verandering gestart kan worden, maar het op lange termijn volhouden is eigenlijk weer een heel nieuwe uitdaging.

Wat voor principes zijn belangrijk bij het aanleren van een gewoonte om gedrag te veranderen?
Jeroen: Allereerst komt hier de kernvraag naar boven waarom we ons gedrag zouden willen veranderen. Dit heeft alles te maken met motivatie en hogere doelen, die zowel een interne (“Ik ga gezonder leven, omdat ik mijn kleinkinderen wil zien opgroeien”) als een externe (“Ik stop met roken zodat ik geld bespaar”) focus kunnen hebben. Daarnaast heeft men handvatten nodig om deze verandering daadwerkelijk te starten. Daarvoor is een concreet plan van aanpak nodig dat het beste kan worden nagestreefd in kleine, haalbare stapjes. Zorg er dus voor dat je via tussendoelen naar het einddoel toewerkt. Als laatste is het van belang dat het gedrag automatisme wordt en in het dagelijks leven is ingebed. Bijvoorbeeld: “Bij elke lunch neem ik ook een stuk fruit en de lunch bestaat meer uit groente en minder uit brood”. Zo ga je stapsgewijs op weg naar een gezondere leefstijl die je kunt volhouden.

Hoe zorg je dan dat dit proces zo aantrekkelijk mogelijk is?
Jeroen: Ontzettend veel aspecten kunnen een bijdrage leveren aan het vergemakkelijken van het proces. Bij gedragsverandering is onder andere steun van vrienden en familie erg belangrijk. Daarnaast kijken mensen om zich heen voor informatie over sociale normen. Zorg er dus voor dat de gewenste gedragingen duidelijk aanwezig zijn in de sociale spiegels van de persoon. Een rolmodel dat werkt volgens deze gewenste normen kan hierbij helpen, maar vooral wanneer diegene het nét iets beter doet in jouw doel dan jij. Jezelf vergelijken met een supermodel kan namelijk ook demotiverend werken. Verder is het belangrijk dat het gewenste pad ook leuk wordt gemaakt. Het juiste gedrag kan bijvoorbeeld in toegankelijke spelelementen worden verwerkt. Als laatste kan je zorgen voor het geven van genoeg complimenten. Complimenten doen namelijk dienst als bevestiging voor vervolg. Wanneer je alle bovenstaande factoren combineert met verdiende complimenten, dan kom je al een heel eind in het veranderen van je gedrag!

Hoe zit het met het Zilveren Kruis? Past de organisatie deze principes al toe in het stimuleren van gezond gedrag?
Jeroen: Jazeker, en dat doen we steeds meer, binnen het Zilveren Kruis is het programma ‘Afvallen met Afspraken’ een mooi voorbeeld, zie hieronder.

Afvallen is niet eenvoudig, maar het helpt als er een financiële stok achter de deur is. Dit blijkt uit de resultaten van 273 deelnemers aan het leefstijlprogramma ´Afvallen met Afspraken´ van Zilveren Kruis. Het programma wordt beschikbaar gesteld aan werkgevers. 
Het programma richt zich op voeding, bewegen en motivatie. Een op de drie deelnemers zegt dat de financiële stok achter de deur een belangrijke reden is om mee te toen. Aan de hand van persoonlijke doelen werken de deelnemers drie maanden lang met een personal trainer en een voedingscoach. Daarna gaan deelnemers twee maanden zelfstandig verder. Halen zij de doelen, dan vergoedt Zilveren Kruis het volledige programma. Deelnemers die zich niet aan de afspraken houden en de doelen niet halen draaien zelf op voor de rekening van 350 euro. Dat blijkt een effectieve financiële prikkel voor gedragsverandering. 

David jij herkent in dit voorbeeld de toepassing van het ‘loss aversion’ principe, wat is dat precies?
David: Het loss aversion principe gaat erover dat je je inleg terugverdient, wanneer je jouw doel hebt behaald. Maar daarentegen verlies je de inleg wanneer je je doelt niet haalt. Een ander voorbeeld hiervan dat succesvol is gebleken is het programma StickK.

At StickK you challenge yourself to something and bet money on you attaining your own goal. If you attain your goal, you get the money back. A short-term reward for yourself. But if you don’t attain the goal, you lose the money. The principle of loss aversion is given even stronger force here because your loss goes to an anti-cause, like a donation to your least favourite political party or football club.

Jeroen vindt dit een erg interessant voorbeeld, ken jij hier ook nog een Nederlandse variant van David?
David: Ja, op een iets andere manier past de fitnessketen Trainmore in Nederland eenzelfde principes toe. De fitnessketen geeft mensen voor elke keer dat ze komen opdagen een euro korting op het abonnementsgeld van de volgende maand. Blijkbaar werkt dat model voor hen en is het aantrekkelijk voor sporters!

.


Bedankt Jeroen en David voor deze wijze lessen over wat we kunnen doen om een gezondere leefstijl te krijgen en deze vol te houden!


Workshop BENEFIT op de SGF-dag

Wat voor mechanismen liggen ten grondslag aan leefstijlverandering? En op welke manier kan het geven van beloningen hier bij ondersteunen? Daar weet BENEFIT meer over! Afgelopen vrijdag 22 november werd het BENEFIT-team vertegenwoordigd door promovendus Renée IJzerman en communicatie-expert dr. Fabiënne Rauwers in Utrecht. Samen verzorgden zij een interactieve workshop op de jaarlijkse SGF-dag in het Muntgebouw.

Wat is de SGF-dag 2019?
Bestaande uit 20 gezondheidsfondsen, is de Vereniging Samenwerkende GezonheidsFondsen (SGF) een organisatie die werkt aan het voorkomen, genezen en behandelen van ziekten. De samengebundelde krachten van alle fondsen worden ingezet voor onderzoek naar thema’s in de gezondheidszorg, zoals proefdiervrije interventies en immunologisch onderzoek. Met een groot netwerk in het gezondheidsveld, het bedrijfsleven en de politiek willen ze aandacht vragen voor deze belangrijke thema’s en met het onderzoek meer maatschappelijke impact genereren.

Elk jaar organiseert de Vereniging SGF netwerkdagen voor kennisuitwisseling tussen fondsen. Zowel onderzoekers als fondsen zijn hierbij aanwezig. Onze BENEFIT projectgroep organiseerde een veelzijdige en interactieve workshop voor een divers publiek, waaronder mensen van het Longfonds, de Hartstichting en het Diabetesfonds.

 DE ERVARING VAN DE SPREKERS

Renée en Fabiënne, wat is jullie doel bij deze workshop?
“In deze workshop gaan we met elkaar in discussie over de zin en onzin van het belonen van gezond gedrag. Niet alle soorten beloningen dragen daadwerkelijk bij aan gedragsverandering. Aan het einde van de sessie weet het publiek welke eHealth-interventies een (duurzame) gezonde leefstijl stimuleren, en hoe hierbij gebruik gemaakt wordt van beloningen. Deelnemers zullen vervolgens meedenken over mogelijke toepassingen van beloningsmechanismen binnen de gezondheidszorg.”

Op welke manier hebben jullie de workshop vormgegeven?
“Allereerst wordt de theoretische basis die ten grondslag ligt aan gedragsverandering besproken. Het publiek leert over de onderliggende mechanismen van gedrag, zoals de reflectieve en impulsieve systemen die in ons lichaam geactiveerd worden tijdens het zien van verleidingen. Vervolgens geven we het publiek een overzicht van het BENEFIT project. Aan bod komt waarom het project is gestart, wat de funderingen van BENEFIT zijn en wat hier allemaal bij komt kijken. Hierin komt de theorie duidelijk terug, en wordt ook de toepassing laten zien in het ontwikkelde digitale gebruikersportaal. Tenslotte gaan we op basis van alle kennis die mensen hebben opgedaan en de persoonlijke ervaring en deskundigheid van het publiek een discussie aan. Hierin staat het onderwerp beloning centraal.”

Hoe proberen jullie het publiek aan het denken te zetten?
“Voordat we de diepte in gaan, dagen we het publiek uit kritisch na te denken over het onderwerp belonen. Iedereen wordt gevraagd een paar minuten na te denken over de volgende stelling: ‘Het belonen van gezond gedrag is een goede methode om een gezonde leefstijl aan te moedigen’. Vervolgens vertellen verschillende mensen welke voor- en nadelen er kunnen zijn rondom het inzetten van beloningen. Een voorbeeld van een reactie die we kregen had betrekking op de doelgroep van het project; beloning kan werken voor de ene persoon, maar niet aantrekkelijk zijn voor de ander.
Vervolgens kwamen in de discussie aan het einde van de presentatie alle vraagstukken terug en brachten we die in relatie met BENEFIT. Zo hebben we samen met het publiek het onderwerp verkend.”


MEER INFORMATIE OVER DE SPREKERS

           

Renée IJzerman (links) werkt als medisch psycholoog en promovendus op het Benefit project en houdt zich bezig met het onderzoeken van voorwaarden voor duurzame implementatie van het BENEFIT project.

Fabiënne Rauwers is postdoc bij het BENEFIT project en houdt zich o.a. bezig met de externe communicatie m.b.t. alle BENEFIT activiteiten en platform doorontwikkeling.