De Hartstichting investeert samen met ZonMw € 7,5 miljoen in onderzoek naar het volhouden van een gezonde leefstijl.

Nieuw onderzoek

Onderzoekers werken aan nieuwe manieren om gezonde keuzes te maken en gezond gedrag beter vol te houden. Hiermee kunnen mensen hun risico op hart- en vaatziekten verlagen. Met dit onderzoek wil de Hartstichting ook bereiken dat minder kinderen overgewicht krijgen.

Gezond leven moeilijk volhouden

Iedereen weet dat gezond leven het risico op hart- en vaatziekten en andere ziekten verlaagt.

Er zijn steeds meer trainingen, gezonde kookboeken en apps die helpen gezonde keuzes te maken. Mensen doen vaak hun best om gezond te leven, maar houden het in de praktijk niet vol. Ze worden nu nog te veel verleid om ongezond te leven.

Nieuwe hart- en vaatziekten voorkomen

Ook als mensen al een hart- of vaatziekte hebben (gehad), blijft het moeilijk om gezond te eten en voldoende te bewegen. Daarmee lopen patiënten een verhoogd risico om nogmaals een hart- of vaatziekte te krijgen en neemt de kans op herstel af.

Oplossingen hard nodig

De onderzoekers richten zich op oplossingen voor:

  • jongeren (10-14 jaar)
  • volwassenen met een lage(re) sociaaleconomische status
  • hart- en vaatpatiënten

Floris Italianer, directeur van de Hartstichting vertelt waarom dit onderzoek nodig is:

“Op dit moment zijn er ruim 1 miljoen hart- en vaatpatiënten in Nederland. Dit aantal neemt de komende jaren alleen maar toe als we niks doen. We moeten risicofactoren, zoals hoge bloeddruk, hoog cholesterol, roken en overgewicht beter aanpakken. Door dit onderzoek komen er nieuwe manieren om gezond leven vol te houden en kunnen we hier stappen in zetten.”

Veranderingen in omgeving

Bij 2 van de 3 projecten die geld krijgen gaan de onderzoekers kijken naar het effect van aanpassingen in de directe omgeving.

Zo onderzoekt Joline Beulens (VUmc) of mensen voor gezondere producten kiezen door aanpassingen in de supermarkt te doen. Je kunt producten anders aanprijzen of een prominente(re) plek geven. Karien Stronks (AMC) gaat veranderingen in de omgeving van jongeren doorvoeren en onderzoekt of dit gezond gedrag stimuleert.

Andrea Evers (LUMC) gaat onderzoeken of hart- en vaatpatiënten baat hebben bij individuele leefstijl-coaching in combinatie met het belonen van gezond gedrag.

Ideaalbeeld

Floris Italianer: “Ons ideaalbeeld is dat iedereen in Nederland gezond leeft. We willen dat meer mensen gezonde keuzes maken, zodat zij zich vitaal voelen en minder risico lopen op het krijgen van hart- en vaatziekten. We richten ons nu op het vinden van nieuwe methodes. Daarna moeten zoveel mogelijk mensen hier gebruik van kunnen maken.”