Nationaal ecosysteem

Ons doel is een nationaal ecosysteem te creëren waarin evidence-based interventies om een gezonde leefstijl te bevorderen zijn ingebed in een systeem dat mensen beloont voor het ondernemen van acties die bijdragen aan zo’n gezonde leefstijl. Het centrale element van dit ecosysteem is een geavanceerd loyaliteitsprogramma dat mensen aanspoort om langdurig gezond te leven. Weg met het opgestoken vingertje: juist het belonen van een gezonde leefstijl werkt stimulerend! Het ecosysteem dat wij voorzien verbindt publieke en private partijen, integreert bestaande zorg- en leefstijlprogramma’s, heeft een toekomstbestendige financiering, en wordt voortdurend door wetenschappelijke inzichten gevoed. 

Zorgpartners

In Nederland kan uitstekende zorg worden geleverd. Helaas zijn de tijd en middelen beperkt. Het BENEFIT-consortium kan hierbij helpen:

  • Stimuleert om thuis de adviezen van de zorgverlener op te pakken
  • eHealth en contact op afstand
  • Thuismetingen
  • Een persoonlijk gezondheidsdossier

Bouw je met ons mee aan het ecoysteem voor gezond leven?

Onderzoekspartners

Nederland is een kennisland. Maar voor goed onderzoek zijn er grote steekproeven nodig. En hoe zetten we deze kennis om in dagelijkse praktijk? Het BENEFIT-ecosysteem helpt hierbij: 

  • Om gezond leven aantrekkelijk te maken moet het ecosysteem continue worden gevoed door de evidence-based interventies.
  • Wij doen onderzoek naar hoe je wetenschappelijke inzichten zo goed mogelijk implementeert in de dagelijkse realiteit.
  • Deelnemers aan het BENEFIT ecosysteem kunnen hun data delen voor wetenschappelijk onderzoek.

Draag jij via wetenschappelijk onderzoek ook bij aan het ecosysteem voor gezond leven?

Business partners

Nederlandse bedrijven investeren steeds meer in duurzaamheid om de optimale balans tussen mens, milieu en economie te bereiken.

Het BENEFIT ecosysteem is een unieke samenwerking tussen publieke en private partijen die gezamenlijk tot een toekomstbestendige gezondheidseconomie wensen te komen. Bedrijven kunnen op veel verschillende manieren haar bijdrage leveren aan het BENEFIT ecosysteem. Het BENEFIT ecosysteem  zal op haar beurt een positieve bijdrage leveren aan uw bedrijf (klandizie, gezonde werknemers, gezonde economie etc.)

Samen staan we sterk. Bouwen jij ook mee aan het ecosysteem voor een duurzame wereld?

Slider-vrouw-device