Prof. dr. Andrea Evers

“Ik ben Andrea Evers, hoogleraar gezondheidspsychologie aan de Universiteit Leiden en projectleider van dit fantastische project. Het BENEFIT-project is een samenwerking tussen partners in de zorg, de wetenschap en private partners met als doel om patiënten te ondersteunen in het ontwikkelen van een gezonde(re) leefstijl en deze leefstijl ook voor de lange termijn vol te houden.”

Mijn rol als projectleider focust zich met name op de coördinatie en een effectieve samenwerking binnen het consortium

“Ik houd me vooral bezig met de coördinatie van het project. Het BENEFIT-project heeft namelijk een groot consortium met leden uit zowel de wetenschap, zorg en private wereld, die met elkaar samenwerken om van BENEFIT een succes te maken. Mijn rol als projectleider focust zich met name op het creëren van de juiste voorwaarden voor een effectieve samenwerking binnen het consortium. Zo organiseren we regelmatig meetings met de verschillende partners waarin we bijvoorbeeld bespreken hoe de wetenschap goed kan aansluiten bij datgene wat in de zorg wordt toegepast en wat qua zorg aan patiënten wordt aangeboden. Bijvoorbeeld als een patiënt BENEFIT krijgt aangeboden voor het volgen van hartrevalidatie, dan bekijken we hoe dit zo optimaal mogelijk kan aansluiten bij zowel de behoeften van de zorg alsook die van de patiënt. Daarnaast evalueren we dit op een wetenschappelijke manier om het in de toekomst nog effectiever te kunnen maken. Deze evaluatie gebeurt in de vorm van gebruik maken van data die toch al in de zorg worden, bijvoorbeeld met vragenlijsten dat de patiënt niet onnodig wordt belast. Op basis van de informatie kunnen we vervolgens wetenschappelijke uitspraken doen over het BENEFIT-platform en deze informatie kunnen we daarna inzetten voor het doorontwikkelen van (nieuwe) onderdelen voor het platform en om te testen of deze onderdelen ook daadwerkelijk effectief zijn.” 

BENEFIT kan alleen een succes worden door de verschillende expertises van onze partners in te zetten en ook de patiënten actief te betrekken bij het project

“BENEFIT is voor mij echt een inspiratiebron ‘hoe’ wetenschappelijke kennis naar de praktijk te brengen. Mijn belangrijkste persoonlijke motivatie voor wetenschappelijk onderzoek was altijd om daadwerkelijk een verschil te maken in de maatschappij. En BENEFIT is bij uitstek een project waarmee dit mogelijk is. Binnen dit project bundelen de wetenschap, de zorg, en private partijen echt gezamenlijk hun krachten om patiënten te ondersteunen in een gezondere leefstijl. Ik ben ervan overtuigd dat alleen via een dergelijke samenwerking we een langdurige verandering in de maatschappij mogelijk kunnen maken. BENEFIT is bij uitstek een project wat ik niet in mijn eentje met mijn onderzoeksgroep zou kunnen doen, zoals ik bij fundamenteel onderzoek wel kan. BENEFIT kan alleen een succes worden door de verschillende expertises van onze partners in te zetten en ook de patiënten actief te betrekken bij het project. Dit is niet alleen voor mij heel inspirerend en innovatief, maar zie ik ook als heel erg nodig om juist een verandering in de maatschappij te bewerkstelligen.”

Het is de missie van BENEFIT om uiteindelijk iedereen zorg en ondersteuning op maat te kunnen geven voor het ontwikkelen van een gezonde(re) leefstijl

“Ik begrijp goed hoe lastig het kan zijn om je leefstijl op lange termijn te veranderen. Met BENEFIT willen we je daar graag zo optimaal mogelijk in ondersteunen door het werken aan je leefstijl zo aantrekkelijk en positief mogelijk te maken. Denk aan leuke beloningen, extra stimulans, de zorg op maat te maken met individuele coaching en door verschillende type interventies aan te bieden. Vanuit wetenschappelijke kennis weten we ook hoe lastig het voor mensen is om hun leefstijl te veranderen en zeker op de lange termijn. En middels BENEFIT willen we mensen graag op alle mogelijke manieren ondersteunen en juist ook rekening houdend met de diversiteit tussen mensen. Bijvoorbeeld waar voor de een aanpak X heel goed werkt, hoeft niet te betekenen dat voor iemand anders dit ook een effectieve methode is. We zullen zeker nu nog niet in staat zijn om iedereen perfect te bedienen, maar we zijn al een heel eind op weg en we blijven ons doorontwikkelen. Het is echt de missie van BENEFIT om uiteindelijk iedereen zorg en ondersteuning op maat te kunnen geven voor het ontwikkelen van een gezonde(re) leefstijl.”