Het project Enduring Rewards onderzoekt en evalueert hoe het ontwerp van eHealth interventies kan bijdragen aan motivatie voor blijvende gedragsverandering. Verschillende interventies zijn succesvol gebleken in het motiveren van mensen om een gedragsverandering voor een gezondere leefstijl in gang te zetten, maar meestal volstaan deze niet om mensen blijvend te motiveren, waardoor ze er niet in slagen deze vol te houden. Prikkels in de vorm van punten als beloning die je kunt inwisselen voor spullen of kortingen zijn bewezen motivators om gedragsverandering in gang te zetten en vormen de kern van het overal in Nederland uitgerolde BENEFIT-programma. Onderzoekers van de de TU Delft, de Universiteit Leiden en het LUMC verwachten dat zulke prikkels mensen ook kunnen aanzetten tot een blijvende gedragsverandering, mits deze zijn toegesneden op de persoon. Daarom zijn in het kader van het project verschillende personalisatiestrategieën vastgesteld. Enduring Rewards onderzoekt voor deze strategieën de achterliggende theorieën, de werking ervan en hoe deze strategieën kunnen leiden tot een succesvol, gegamificeerd e-health-ontwerp dat blijvende gedragsverandering stimuleert.

Promovendus: Laura Schrauwen, Universiteit Leiden
Promotor: prof. dr. Andrea Evers, Universiteit Leiden & prof, dr. Douwe Atsma, Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC)
Co-promotoren: dr. Veronica Janssen, Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) & dr. Valentijn Visch, TU Delft
Postdoc: dr. Thomas Reijnders, TU Delft