Dit project richt zich op het vraagstuk hoe eHealth leefstijlinterventies beter kunnen aansluiten bij mensen met een lage sociaaleconomische status (SES). Onderzoek laat zien dat huidige eHealth leefstijlinterventies vaak minder geschikt zijn voor mensen met een lage SES. Echter, tot op heden zijn er geen duidelijke en wetenschappelijke onderbouwde richtlijnen hoe deze interventies beter kunnen aansluiten bij de lage SES-groep. Daarom onderzoeken wij binnen een samenwerking met Medical Delta hoe we richtlijnen voor eHealth kunnen ontwikkelen om professionals (o.a. onderzoekers, beleidsmakers en ontwikkelaars) te helpen om eHealth leefstijlinterventies (beter) geschikt te maken voor deze lage SES-groep. Voor het ontwikkelen van deze richtlijnen hanteren we binnen dit project een bottom-up aanpak (onderzoeken vanuit de lage-SES groep)** en top-down aanpak* (onderzoeken vanuit de professionals naar voorwaarden voor de ontwikkeling van eHealth richtlijnen).

Promovendus*: Isra Al-Dhahir, Universiteit Leiden
Eerste promotor: prof. dr. Andrea Evers, Universiteit Leiden
Tweede promotor: prof. dr. Niels Chavannes, LUMC
Co-promotor: dr. Thomas Reijnders, Universiteit Leiden

Promovendus**: Jasper Faber, Technische universiteit Delft