Aangezien een ongezonde leefstijl de kans op chronische ziekten verhoogd, is het belangrijk om risicogroepen in kaart te krijgen en te monitoren. Zodat ze de meest effectieve interventies krijgen aangeboden. Meestal worden vragenlijsten gebruikt om leefstijl in kaart te brengen. Helaas zijn vragenlijsten vaak onbetrouwbaar en/of onnauwkeurig in het meten van leefstijl. Recente onderzoeken adviseren dan ook gebruik te maken van wearables (draagbare apparaten die biometrische gegevens verzamelen) en smartphone apps, aangezien deze apparaten leefstijl betrouwbaarder en nauwkeuriger meten dan vragenlijsten. Wij evalueren daarom de rol en waarde van stappenteller apps als (potentieel) meetinstrument voor bewegen. Zouden deze apps bestaande beweegvragenlijsten kunnen vervangen? Daarnaast onderzoeken we factoren die, bij terugkoppelen van iemands leefstijl, invloed hebben op motivatie en activatie om tot leefstijlverandering over te gaan.

Promovendus: Vincent Keizer, Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC)
Promotor: prof. dr. Niels Chavannes, Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC)
Co-promotor: dr. Tobias Bonten, Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC)