Sluit jij je ook aan bij het BENEFIT-project om mee te bouwen aan een nationaal ecosysteem dat gezond leven aantrekkelijk maakt?

Een ecosysteem voor een gezonde leefstijl

Een gezonde leefstijl ligt ten grondslag aan adequaat cardiovasculair risicomanagement. Echter, huidige initiatieven om een gezonde leefstijl te bevorderen zijn maar mondjesmaat met elkaar verbonden en betrekken vaak niet de omgeving van de patiënt. Om dit op te lossen hebben cardiologen, neurologen, huisartsen, wetenschappers, ondernemers, en patiënten zich verenigd in het BENEFIT project.

Ons doel is een nationaal ecosysteem te creëren waarin evidence-based interventies om een gezonde leefstijl te bevorderen zijn ingebed in een systeem dat mensen beloont voor het ondernemen van acties die bijdragen aan zo’n gezonde leefstijl. Het centrale element van dit ecosysteem is een geavanceerd loyaliteitsprogramma dat mensen aanspoort om langdurig gezond te leven. Weg met het opgestoken vingertje: juist het belonen van een gezonde leefstijl werkt stimulerend! Het ecosysteem dat wij voorzien verbindt publieke en private partijen, integreert bestaande zorg- en leefstijlprogramma’s, heeft een toekomstbestendige financiering, en wordt voortdurend door wetenschappelijke inzichten gevoed. BENEFIT for all!