Doel van de stakeholdercommissie

De stakeholdercommissie bestaat uit experts die belang hebben bij de resultaten van het onderzoek, en die zelf niet betrokken zijn bij de uitvoering daarvan. Denk hierbij aan (potentiële) patiënten, (potentiële) zorgverleners, en (potentiële) financiers. De stakeholdercommissie geeft zowel gevraagd als ongevraagd advies op de voortgang van het project, en op zowel de wetenschappelijke als implementatie aspecten van dit project. Deze rol van de stakeholdercommissie waarborgt de aansluiting van het BENEFIT-programma op de wensen van de eindgebruiker.

 

Voorzitter

Margo Weerts

Margo Weerts is opgeleid als jurist, partner bij Verbinden met zorg en voorzitter van de stakeholdercommissie. Ze heeft zich de afgelopen 20 jaar in een maatschappelijke en eindverantwoordelijke functie op het terrein van zorg en welzijn ingezet waarin ze vorm gaf aan organisaties in een turbulente omgeving. In deze functies ging het steeds om stem geven aan kwetsbare groepen en het professionaliseren en zo nodig herstructureren van de ondersteunende organisatie. Resultaten heeft ze geboekt op het terrein van empowerment van de patiënt (diverse activiteiten op het terrein van zelfmanagement), programmatische zorg (landelijke transmurale afspraken), ketenzorg (zorgstandaarden) en samenwerking tussen organisaties (federatievorming en fusies).

Commissieleden

Karin Arkenbout is interventiecardioloog in Tergooi. Haar aandachtsgebieden zijn: interventiecardiologie en moleculaire cardiologie.

Marty Berskens is research manager bij de Hartstichting.

Tammo Bijmolt is hoogleraar Marketing Research en voorzitter van de vakgroep Marketing van de Faculteit Economie en Bedrijfskunde (FEB) van de Rijksuniversiteit Groningen.

Dorien Brouwer-Goossensen is verpleegkundig consulent voor patiënten met een neurovasculaire aandoening aan de Erasmus MC.

Aafke Snoeijen is naast huisarts ook kaderarts hart- en vaatziekten. 

Angelique de Rijk is hoogleraar in ‘Work and Health’ en gespecialiseerd in werkreïntegratie aan de Universiteit van Maastricht (onderzoeksinstituut CAPHRI)

Bas Geerdes is medisch manager bij IKNL (Integraal Kankercentrum Nederland).

Gerton Geut is social media trainer, adviseur en manager. 

Denis Janssen is Kom Verder ambassadeur bij Zelfzorg Ondersteund en bedenker van Het Leefstijlplein.

Gerjan Navis is hoogleraar nierziekten bij University Medical Center Groningen.

Mirjam Ruigrok is ervaringsdeskundige, vitaliteitscoach en communicatiespecialist en initiatiefneemster van Hartexperts.

Inge van den Broek is beleidsadviseur Zorg bij de Harteraad.

Hedwig Vos is hoofd Huisartsopleiding (LUMC), kaderhuisarts Beleid en Beheer en huisarts bij V&V Huisartsen.

Michel Wensing is hoogleraar Gezondheidszorgonderzoek en Implementatiewetenschap en is verbonden aan IQ healthcare en tevens aan de Universiteit Heidelberg.

Marja Westhoff is programma manager Innovatielijn Preventie bij ZonMw.

Bart van der Worp is neuroloog bij het UMC Utrecht. 

Stella Zonneveld is Medisch directeur van de Regionale Organisatie Huisartsen Amsterdam (ROHA).