Consortium

Het BENEFIT-project kent een vast aantal projectleden en onderzoekers (zie ‘Wie zijn wij‘). Maar zij staan niet alleen in hun missie om van BENEFIT een succes te maken. Zij worden namelijk bijgestaan door een groot aantal betrokken consortiumleden vanuit verschillende professionele achtergronden. Denk hierbij aan wetenschappers, cardiologen, huisartsen, communicatiespecialisten, eHealth specialisten, ervaringsdeskundigen etc. De kracht van het BENEFIT-consortium is het verbinden en inzetten van deze diversiteit in expertise voor één gemeenschappelijk doel: het BENEFIT-programma succesvol doorontwikkelen zodat hart- en vaatpatiënten de meest optimale ondersteuning krijgen om een gezond(er) en vitaal leven te leiden.

Een aantal consortiumleden neemt ook deel aan de stakeholdercommissie: deze commissie komt regelmatig samen om bepaalde ontwikkelpunten binnen het project te bespreken en hier vervolgens advies over te geven

Halfjaarlijkse bijeenkomst

Het BENEFIT-consortium komt elk half jaar bij elkaar om de laatste ontwikkelingen binnen het project te bespreken. De bijeenkomsten worden voorgezeten door de drie BENEFIT-projectleiders: prof. dr. Andrea Evers, dr. Roderik Kraaijenhagen en dr. Veronica Janssen. Middels verschillende presentaties worden topics besproken als:

  • De doorontwikkeling van het eHealth portaal.
  • De vorderingen en tussenstand van het onderzoek.
  • Mogelijkheden om het BENEFIT-programma nog beter te laten aansluiten bij de eindgebruiker.
  • Implementatie van BENEFIT in de zorginstellingen.
De bijeenkomsten zijn alleen voor consortiumleden bedoeld. Mocht je toch graag een keer aanwezig willen zijn, of lid worden van het consortium, stuur dan en mail info@benefitforall.nl met een korte motivering!