Workshop BENEFIT op de SGF-dag

Wat voor mechanismen liggen ten grondslag aan leefstijlverandering? En op welke manier kan het geven van beloningen hier bij ondersteunen? Daar weet BENEFIT meer over! Afgelopen vrijdag 22 november werd het BENEFIT-team vertegenwoordigd door promovendus Renée IJzerman en communicatie-expert dr. Fabiënne Rauwers in Utrecht. Samen verzorgden zij een interactieve workshop op de jaarlijkse SGF-dag in het Muntgebouw.

Wat is de SGF-dag 2019?

Bestaande uit 20 gezondheidsfondsen, is de Vereniging Samenwerkende GezonheidsFondsen (SGF) een organisatie die werkt aan het voorkomen, genezen en behandelen van ziekten. De samengebundelde krachten van alle fondsen worden ingezet voor onderzoek naar thema’s in de gezondheidszorg, zoals proefdiervrije interventies en immunologisch onderzoek. Met een groot netwerk in het gezondheidsveld, het bedrijfsleven en de politiek willen ze aandacht vragen voor deze belangrijke thema’s en met het onderzoek meer maatschappelijke impact genereren.

Elk jaar organiseert de Vereniging SGF netwerkdagen voor kennisuitwisseling tussen fondsen. Zowel onderzoekers als fondsen zijn hierbij aanwezig. Onze BENEFIT projectgroep organiseerde een veelzijdige en interactieve workshop voor een divers publiek, waaronder mensen van het Longfonds, de Hartstichting en het Diabetesfonds.

De ervaringen van de sprekers

Renée en Fabiënne, wat is jullie doel bij deze workshop?
“In deze workshop gaan we met elkaar in discussie over de zin en onzin van het belonen van gezond gedrag. Niet alle soorten beloningen dragen daadwerkelijk bij aan gedragsverandering. Aan het einde van de sessie weet het publiek welke eHealth-interventies een (duurzame) gezonde leefstijl stimuleren, en hoe hierbij gebruik gemaakt wordt van beloningen. Deelnemers zullen vervolgens meedenken over mogelijke toepassingen van beloningsmechanismen binnen de gezondheidszorg.”

Op welke manier hebben jullie de workshop vormgegeven?
“Allereerst wordt de theoretische basis die ten grondslag ligt aan gedragsverandering besproken. Het publiek leert over de onderliggende mechanismen van gedrag, zoals de reflectieve en impulsieve systemen die in ons lichaam geactiveerd worden tijdens het zien van verleidingen. Vervolgens geven we het publiek een overzicht van het BENEFIT project. Aan bod komt waarom het project is gestart, wat de funderingen van BENEFIT zijn en wat hier allemaal bij komt kijken. Hierin komt de theorie duidelijk terug, en wordt ook de toepassing laten zien in het ontwikkelde digitale gebruikersportaal. Tenslotte gaan we op basis van alle kennis die mensen hebben opgedaan en de persoonlijke ervaring en deskundigheid van het publiek een discussie aan. Hierin staat het onderwerp beloning centraal.”

Hoe proberen jullie het publiek aan het denken te zetten?
“Voordat we de diepte in gaan, dagen we het publiek uit kritisch na te denken over het onderwerp belonen. Iedereen wordt gevraagd een paar minuten na te denken over de volgende stelling: ‘Het belonen van gezond gedrag is een goede methode om een gezonde leefstijl aan te moedigen’. Vervolgens vertellen verschillende mensen welke voor- en nadelen er kunnen zijn rondom het inzetten van beloningen. Een voorbeeld van een reactie die we kregen had betrekking op de doelgroep van het project; beloning kan werken voor de ene persoon, maar niet aantrekkelijk zijn voor de ander.
Vervolgens kwamen in de discussie aan het einde van de presentatie alle vraagstukken terug en brachten we die in relatie met BENEFIT. Zo hebben we samen met het publiek het onderwerp verkend.”

Meer informatie over de sprekers

Fabiënne Rauwers

Fabiënne Rauwers is postdoc bij het BENEFIT project en houdt zich o.a. bezig met de externe communicatie m.b.t. alle BENEFIT activiteiten en platform doorontwikkeling.

Renée IJzerman

Renée IJzerman werkt als medisch psycholoog en promovendus op het Benefit project en houdt zich bezig met het onderzoeken van voorwaarden voor duurzame implementatie van het BENEFIT project.