BENEFIT-CONSORTIUM BIJEENKOMST 13-02

Donderdag 13 februari vond de zesde bijeenkomst plaats van het BENEFIT-consortium om de recentste ontwikkelingen rondom het project te bespreken. Tijdens de presentaties kwamen de volgende onderwerpen aan bod: (1) de tussenstand van het onderzoek, (2) Watertoedoet.info: Het leven centraal zetten in de zorg, en (3) implementatie van BENEFIT in de hartrevalidatie. Prof. dr. Andrea Evers (Universiteit Leiden/LUMC) opende de bijeenkomst met een warm welkom waarna de presentaties konden beginnen.

BENEFIT ONDERZOEKSUPDATE: WHERE ARE WE SO FAR?

dr. Linda Breeman & dr. Thomas Reijnders van Universiteit Leiden

Linda Breeman praat ons bij over de status van het ‘stepped-wedge’ onderzoek.  Met het ‘stepped-wedge’ onderzoek wordt onderzocht of én hoe het BENEFIT-programma een bijdrage kan leveren bovenop de reguliere (hartrevalidatie) zorg. Dit onderzoek wordt uitgevoerd binnen verschillende vestigingen van CardioVitaal.  

Het onderzoek verloopt in twee fases:

  • Fase 1: Baseline. In deze fase meten we de ‘care as usual’, oftewel hoe het patiënten vergaat in de huidige hartrevalidatie (hartrevalidatie zonder BENEFIT). Deze fase van het onderzoek is inmiddels gestart binnen vijf locaties van CardioVitaal, en de inclusie van patiënten verloopt goed.
  • Fase 2: Implementatie BENEFIT. In deze fase wordt het BENEFIT-programma bovenop de reguliere zorg aangeboden (hartrevalidatie + BENEFIT). Deze fase zal over enkele maanden starten. Patiënten zullen ook na afronding van het onderzoek nog steeds gebruik mogen maken van het online platform van BENEFIT. 

Verder praat Thomas Reijnders ons bij over de rol van de promovendi van BENEFIT. De promovendi verdiepen zich in verschillende stappen van het ‘stepped-wedge’ onderzoek en andere vraagstukken die voor het BENEFIT-programma relevant zijn. Op deze manier dragen zij bij aan het evidence-based maken van het BENEFIT-programma. Onderzoeksonderwerpen zijn onder andere: (1) het belonen van gezond gedrag, (2) online coaching, (3) lage sociaaleconomische status, (4) implementatie, en (5) gedragsverandering. Ook de vragenlijsten die gebruikt worden in het ‘stepped-wedge’ onderzoek kunnen zij inzetten voor hun onderzoek. De vragenlijsten richten zich op de kenmerken van de patiënten die instromen in het portaal, zoals hun gezondheid, doelen en sociale steun.

GEZONDE LEEFSTIJL: DOEL OF MIDDEL?

Inge van den Broek van Harteraad

Inge van den Broek vertelt over hoe Harteraad zich focust op het centraal zetten van het leven van mensen met een hartaandoening in plaats van iemands(on)gezondheid. Harteraad doet dit via de online hulptool ‘Wat er toe doet’, een website die mensen met een hartaandoening en zorgverleners een overzicht biedt van wat er toe doet in het leven van iemand met een hartaandoening. Het doel van ‘Wat er toe doet’ is het leven van deze mensen als uitgangspunt te nemen, zodat de zorg voor deze mensen hier vervolgens op aangepast kan worden.

Op de website geeft de hartpatiënt vier dingen aan: (1) Wat belangrijk is in zijn/haar leven, (2) Wat nú belangrijk is in zijn/haar leven, (3) Wat hij/zij wil kunnen doen, en (4) Wat hij/zij nodig heeft om dat te kunnen doen. Dit resulteert in een overzicht van de waarden van de patiënt, wat als opstapje kan dienen in het gesprek met de zorgverlener. ‘Wat er toe doet is opgezet omdat zorgverleners zich tot nog toe vooral focussen op de ziekte, terwijl mensen met een hartaandoening zich vaak juist willen focussen op hun dagelijks leven en hun eigen persoon. Elke hartpatiënt heeft een uniek persoonlijk doel (bijv. de hond weer kunnen uitlaten vs. een marathon lopen) en heeft daarom behoefte aan andere dingen. Daarnaast is de toegankelijkheid en brede toepasbaarheid, ook voor andere chronische aandoeningen, van de tool een voordeel. De website wordt ervaren als makkelijker dan huidige vragenlijsten in de zorg, en het overzicht kan gebruikt worden in elke gesprek gedurende het proces.

Renée IJzerman vult de presentatie van Inge aan door te vertellen dat zij met haar onderzoeken (vanuit BENEFIT) zich onder andere focust op de koppeling tussen iemands leefstijldoel(en) en levensdoel(en). Ze onderzoekt of deze koppeling positieve invloed heeft op motivatie ten aanzien van leefstijlverandering. Voor het uitvragen van iemands levensdoelen maakt Renée gebruik van de vragen uit de ‘Wat ertoe doet’-tool van de Harteraad. Aan de hand van de resultaten kan ‘Wat ertoe doet’ mogelijk worden geïncorporeerd binnen BENEFIT.

IMPLEMENTATIE BENEFIT IN DE HARTREVALIDATIE: ONTWIKKELEING ‘BLENDED’ PEP

dr. Veronica Janssen van Universiteit Leiden/LUMC & dr. Roderik Kraaijenhagen van CardioVitaal/Vital10

Veronica Janssen gaat in op de huidige manier waarop de hartrevalidatie in zijn werk gaat. Dit gebeurt volgens de PEP-module (Psycho-Educatieve Preventiemodule), een gestructureerd gedragsveranderingsprogramma bestaande uit de volgende onderdelen: (1) individuele intake met een deskundige (onderdeel van het multidisciplinair hartrevalidatieteam), (2) vier groepsbijeenkomsten, en (3) een follow-up gesprek. De PEP-module is aan vernieuwing toe, omdat het te kampen heeft met een lage instroom, hoge uitval en grote terugval in de oude leefstijl. Het BENEFIT-programma is speciaal ontwikkeld om leefstijlverandering te bevorderen en de kans op terugval te verkleinen. Een verandering in de financiering heeft ervoor gezorgd dat er nu een ‘blended’ PEP mogelijk wordt, waar BENEFIT een rol in gaat spelen. In de blended-PEP wordt naast de intake en twee groepssessies ook online begeleiding in het BENEFIT-portaal aangeboden, om zo thuis ondersteuning te krijgen bij de doelen die tijdens de intake en groepssessies zijn gesteld. Na de tweede groepssessie kan het portaal gebruikt blijven worden als begeleiding op afstand, wat de kans op terugval in oude gedragspatronen verkleint.

MEER INFORMATIE OVER DE SPREKERS

  • Dr. Linda Breeman: is coördinator van het ‘stepped-wedge’ onderzoek vanuit de afdeling Gezondheids-, Medische en Neuropsychologie van de Universiteit Leiden.
  • Dr. Thomas Reijnders: is postdoctoraal onderzoeker en algemene onderzoekscoördinator vanuit de afdeling Gezondheids-, Medische en Neuropsychologie van de Universiteit Leiden.
  • Inge van den Broek: is beleidsadviseur bij de Harteraad, initiatiefnemer en projectleider van ‘Wat er toe doet’.
  • Renée IJzerman: medisch psycholoog en PhD-student bij BENEFIT.
  • Dr. Roderik Kraaijenhagen: is praktiserend cardioloog en gepromoveerd in de vasculaire geneeskunde aan de universiteit van Amsterdam. Hij is medeoprichter van het online gezondheidsplatform Vital10 en co-projectleider van BENEFIT.
  • Dr. Veronica Janssen: is medisch psycholoog in het Hart Long Centrum van het LUMC en onderzoeker aan de afdeling Gezondheids-, Medische en Neuropsychologie van de Universiteit Leiden. Zij begeleidt hartpatiënten (en hun partners) na het doormaken van een hartinfarct. Ook is Veronica co-projectleider van BENEFIT.