Verslag laatste BENEFIT consortiumbijeenkomst 29 juni

Belonen via een gezondheidsportaal werkt tijdens de hartrevalidatie: Een resumé van de laatste BenefitForAll consortiumbijeenkomst. 29 juni heeft de prachtige afsluitende consortium bijeenkomst van het BENEFIT for all-project plaatsgevonden!

BENEFIT for all had als doel om het initiëren en behouden van een gezonde levensstijl bij patiënten met hart- en vaatziekten tijdens en na de hartrevalidatie te bevorderen en te onderzoeken of een aanvullend gezondheidsportaal met beloningselementen effectief is bovenop de bestaande hartrevalidatie. 

Als coördinator onderzoek trapte Linda Breeman de middag af met een overzicht van de veelbelovende resultaten van het BENEFIT programma. Zo laten de eerste resultaten op het gebied van leefstijlverbetering bijvoorbeeld zien dat hartrevalidatiepatiënten die naast het standaard hartrevalidatieprogramma ook toegang hadden gekregen tot het persoonlijk gezondheidsportaal met beloningselementen, een jaar later meer bewogen dan patiënten die geen toegang hadden tot dit portaal. Verder deelde Renée IJzerman de opgedane inzichten voor duurzame implementatie van het BENEFIT for all programma in de routine hartzorg, presenteerde David de Buisonjé de nieuw verworven kennis over beloningen en ‘deposit contracts’ die het maken van gezonde leefstijl keuzes kunnen stimuleren, en gaf Isra Al-Dhahir een overzicht van de opgedane inzichten over inclusieve eHealth, samen met een preview van de handleiding voor de ontwikkeling van inclusieve eHealth voor professionals die ze samen met Jasper Faber binnen Medical Delta heeft ontwikkeld. De middag werd afgesloten door de drie projectleiders: Andrea EversRoderik Kraaijenhagen en Veronica Janssen. Eén voor één haalden ze de consortiumleden naar voren voor een persoonlijk bedankje voor al hun waardevolle inzet over de jaren heen. Hierbij willen we nogmaals de Hartstichting en ZonMw bedanken voor hun financiële ondersteuning en verder iedereen die heeft bijgedragen aan het succes van BENEFIT. In de loop van komend jaar zullen er verschillende openbare events rondom bijvoorbeeld promoties worden georganiseerd om de definitieve resultaten te presenteren. 

Dank aan iedereen die aanwezig was, en speciale dank aan alle consortiumleden en de stakeholder commissie die ons de afgelopen jaren hebben gesteund!

Ben je geïnteresseerd naar informatie uit de andere presentaties dan kan je een mail sturen naar info@benefitforall.nl.