Verslag BENEFIT consortiumbijeenkomst 21 september 2021

Op 21 september kwam het BENEFIT consortium online samen om elkaar te informeren over de laatste ontwikkelingen binnen het project. Andrea Evers opende deze inspirerende bijeenkomst met een eerste presentatie van Erik Flikkenschild, IT adviseur bij het LUMC en co-leader van het BENEFIT datamanagement work package. Hij maakte het onderwerp FAIR data meteen relevant voor alle aanwezigen door een pleidooi te geven over het belang van community afspraken over de data. Ook benadrukte hij de relevantie van samen met verschillende partijen kunnen werken in een veilige omgeving, waardoor ook optimale uitwisseling van data mogelijk is. Linda Breeman gaf vervolgens een update over de huidige stand van zaken met betrekking tot het lopende onderzoek binnen CardioVitaal hartrevalidatie. Haar boodschap was dat de instroom inmiddels goed loopt. Roderik Kraaijenhagen presenteerde hierna het nieuw vormgegeven Blended PEP programma, met naast groepsbijeenkomsten ruimte voor individuele coaching en toegang tot het portaal met een koppeling naar allerlei hulpbronnen. Ook gaf hij een update over het inzettend van een blended GLI om een brug te vormen tussen zorg en preventie, waarbij iedereen het BENEFIT portaal kan worden aangeboden. Vervolgens presenteerde David de Buisonjé de resultaten van twee experimenten waarbij hij liet zien dat 1. beloningen voor het stimuleren van beweeggedrag net zo goed werken als deposit contracts (een financiële prikkel waarbij de deelnemer zelf geld inlegt), maar dat deposit contracts een lagere uptake hebben. En 2. dat de uptake van deposit contracts kan worden verhoogd door het ingelegde bedrag te verdubbelen of door deelnemers zelf de hoogte van hun inleg te laten bepalen. Mogelijke praktijktoepassingen werden met het consortium besproken. Tenslotte sloot Talia Cohen Rodrigues de bijeenkomst af met een presentatie van haar studie naar (geautomatiseerde) coaching.  Ze vertelde dat de intentie om eHealth te gebruiken even hoog was bij menselijke begeleiding als geautomatiseerde begeleiding. Echter, menselijke steun leek te werken als een buffer voor eventuele negatieve verwachtingen van de gebruiker. Hierdoor kwam een levendige discussie op gang met de consortiumleden over de mogelijkheid van een combinatie van geautomatiseerde en menselijke feedback in de praktijk.

Hier kun je de presentatie van Erik Flikkenschild bekijken.

Hier kun je de presentatie van Roderik Kraaijenhagen bekijken

Ben je geïnteresseerd naar informatie uit de andere presentaties dan kan je een mail sturen naar info@benefitforall.nl.