Nieuwe BENEFIT publicatie: Minder stok meer wortel? Het verhogen van de acceptatie van aanbetalingscontracten voor fysieke beweging

In het zojuist verschenen vervolgonderzoek naar aanbetalingscontracten heeft David onderzocht hoe het gebruik van deze zogenaamde ‘deposit contracts’ kan worden vergroot. Hoe moeten aanbetalingscontracten voor verandering van gezondheidsgedrag worden ontworpen om meer mensen te bereiken? Met behulp van de zelf ontwikkelde ‘Benefit Move app’ ontdekte hij dat het voldoende is om mensen hun eigen stortingsbedrag te laten bepalen en het bedrag dat mensen storten te verdubbelen. Zie voor meer details de publicatie in Psychology of Sport and Exercise https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1469029223001565