Nieuwe BENEFIT publicatie: Optimaliseren van eHealth interventies voor mensen met een lage sociaaleconomische positie

In september publiceerde BENEFIT PhD-student Isra Al-Dhahir een nieuw artikel uit haar proefschrift.

belemmerende en bevorderende factoren bij de ontwikkeling en implementatie van ehealth-interventies voor lage SEP doelgroep

Isra Al-Dhahir en haar onderzoeksteam hebben een Delphi-studie uitgevoerd onder diverse professionals. Deze studie bestond uit twee online vragenlijsten om consensus te bereiken over de obstakels en bevorderende factoren tijdens de verschillende fasen van eHealth-interventies voor mensen met een lage sociaaleconomische positie (SEP).

De studie benadrukt het belang van het overwegen van diverse belemmerende en bevorderende factoren bij de ontwikkeling en implementatie van eHealth. Deze elementen kunnen worden onderverdeeld in verschillende dimensies en spelen een cruciale rol in het dagelijks leven van de doelgroep. Het vergroten van de kennis van professionals over hun doelgroep is van essentieel belang. Verder wordt het versterken van bevorderende factoren aangemerkt als een sleutel tot het overwinnen van obstakels. Belanghebbenden, zoals gezondheidsprofessionals, spelen een cruciale rol bij het wegnemen van deze obstakels. Lees de volledige resultaten van dit onderzoek in het International Journal of Medical Informatics.

Link artikel: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1386505623001788#ab010