Trots op onze nieuwe publicatie in het Netherlands Heart Journal

Zowel cardiologen als fysiotherapeuten creëren een positieve intentie tot leefstijl verandering bij hart- en vaatziekte patiënten wanneer zij kort leefstijl advies geven. Hoewel een advies gericht op gezondheidswinst even effectief was als een advies gericht op gezondheidsverlies, had slechts 9% van de patiënten de risico’s van ongezond leven naderhand onthouden, terwijl 89% de voordelen van een gezonde leefstijl had onthouden. Ons advies: bundel de krachten als zorgverleners bij het geven van leefstijl advies en benoem tijdens het advies expliciet de voordelen van een gezonde leefstijl!Het artikel van Renée IJzerman en haar team is HIER te lezen.