Stimuleren van een gezonde leefstijl: Belonen van gedragsverandering

Het symposium, georganiseerd als onderdeel van de eindpresentatie van het BENEFIT consortium en de promotie van dr. David de Buisonjé, werd geopend door prof. dr. Andrea Evers en belichtte zowel de wetenschappelijke inzichten als praktische toepassingen van beloningen voor gezondheidsbevordering.

Dr. David de Buisonjé deelde inzichten uit zijn promotieonderzoek naar financiële prikkels voor gezondheidsgedrag, getiteld “Less carrot, more stick”. Hij belichtte vijf studies waarin de effectiviteit en implicaties van beloningen, oftewel “carrots”, werden vergeleken met financiële prikkels in de vorm van depositocontracten, de “sticks”. Een depositocontract fungeert als stok achter de deur omdat het gestorte eigen geld verloren kan gaan bij een gebrek aan succes, wat het een potentieel veelbelovend instrument maakt voor gedragsverandering.

Dr. Koen van der Swaluw bood een beleidsperspectief op het gebruik van beloningen, waarbij hij zich richtte op kwesties zoals solidariteit en de rol van beleidsmaatregelen bij het bevorderen van gezond gedrag. Hij behandelde vier kritische vragen met betrekking tot het belonen van gezond gedrag en belichtte de relatie tussen individuele interventies (zoals beloningen) en systemische maatregelen.

Dr. Luc Hagenaars combineert bestuurskundig, complexiteits- en gezondheidswetenschappelijk onderzoek naar upstream commerciële determinanten van gezondheid. Hij deelde onderzoekservaringen over commerciële determinanten van gezondheid en belichtte de politieke economie van industrieën die winst maken op producten die niet gezondheidsbevorderend zijn.

Dr. Linda Breeman en dr. Veronica Janssen presenteerden de ontwikkeling en evaluatie van het BENEFIT for all programma, een online gezondheidsprogramma voor patiënten met cardiovasculaire aandoeningen. Voor deze patiënten ligt de focus van beloningen op sociale en gezondheidsgerelateerde voordelen. Uit de resultaten bleek dat vooral beloningen voor daadwerkelijke vooruitgang in leefstijl en gezondheid of het toevoegen van een coach stimulerend kunnen werken. Ook resulteerde het programma in gezondheidswinst, zoals meer beweeggedrag 1 jaar na de start van het programma.

Ten slotte presenteerde Elena Agachi haar promotieonderzoek naar het gezondheidsplatform SamenGezond van eenzorgverzekaar. Een interessant resultaat was dat het programma aangeboden via een app in plaats van een website beter leek te werken voor groepen met een lagere sociaaleconomische positie om hen beter te bereiken en te ondersteunen. Ook bleek het programma gemiddeld genomen tot besparingen te leiden voor de gezondheidszorg, zoals huisartsenbezoeken. De resultaten laten zien dat het gebruik van gezondheidsapps mogelijkheden biedt voor gezondheidsverbeteringen en kostenverlagingen.

Met interessante presentaties en levendige discussies benadrukte dit symposium de veelbelovende rol van beloningen bij het bevorderen van gezond gedrag en het aanpakken van gezondheidsproblemen. Door de diverse perspectieven en onderzoeksresultaten samen te brengen, bood het symposium een waardevolle basis voor verdere discussie en actie op dit cruciale gebied van volksgezondheid.