Promotie BENEFIT aio Talia Cohen Rodrigues

Op donderdag 14 maart is het zo ver! Om 11.15 uur verdedigt BENEFIT aio Talia Cohen Rodrigues haar proefschrift “Human support in eHealth lifestyle interventions” in het Academiegebouw in Leiden (Rapenburg 73, Leiden). Mocht je hierbij willen zijn maar niet kunnen komen, goed nieuws: de verdediging is ook online te volgen via de livestream die start vanaf 11.00 uur.

Uit dit proefschrift zijn ook recentelijk twee publicaties verschenen die gaan over het belang van begeleiding voor succesvolle leefstijlverandering middels eHealth oplossingen. Geautomatiseerde begeleiding in een eHealth applicatie heeft grote voordelen: breed inzetbaar, goedkoper dan begeleiding door zorgprofessionals, en het verlicht de hoge werkdruk van zorgprofessionals. Het eerste artikel ‘Use Intention and User Expectations of Human-Supported and Self-Help eHealth Interventions: Internet-Based Randomized Controlled Trial’ gaat over een bekend probleem van geautomatiseerde eHealth interventies, namelijk de lagere acceptatie door gebruikers vergeleken met begeleide interventies. Mogelijk hebben mensen vooraf bepaalde verwachtingen waardoor zij minder geneigd zijn om geautomatiseerde eHealth interventies te gebruiken. Daarom onderzocht Talia met haar collega’s in deze studie (hier te vinden) welke verwachtingen van invloed zijn op de intentie om begeleide of geautomatiseerde eHealth interventies te gebruiken. Het tweede artikel ‘Human cues in eHealth to promote lifestyle change: An experimental field study to examine adherence to self-help interventions’ gaat over een mogelijke oplossing voor het probleem dat ook vaak speelt bij geautomatiseerde eHealth interventies, namelijk slechtere therapietrouw (het gebruik van de interventie zoals bedoeld). In begeleide interventies is de therapeutische relatie een belangrijke voorspeller van therapietrouw. Mensen zijn echter niet alleen in staat om relaties aan te gaan met andere mensen, maar ook met technologie en dat bracht Talia en collega’s op het idee om het concept van de therapeutische relatie te gebruiken om de therapietrouw bij geautomatiseerde eHealth interventies te verbeteren. Dit artikel is hier te vinden.

Talia is naar aanleiding van het uitkomen van haar proefschrift afgelopen week ook geïnterviewd. Dit interview is hier te vinden.