Verslag BENEFIT consortiumbijeenkomst 27 september

Op 27 september was het weer tijd voor de halfjaarlijkse BENEFIT consortium meeting. Alhoewel het er even op leek dat we dit keer weer fysiek bij elkaar zouden komen, bleek dat in de praktijk toch minder handig waardoor ook deze editie een online samenkomst werd om elkaar te informeren over de laatste ontwikkelingen binnen het project. Prof. dr. Andrea Evers opende deze 11e bijeenkomst gevolgd door een update van de stand van zaken binnen CardioVitaal hartrevalidatie en het nieuwe Landelijk Netwerk: Gezond Leven in een Gezonde Omgeving project door dr. Linda Breeman. Ze vertelde dat alhoewel de inclusie van het onderzoek binnen CardioVitaal is gestopt per 1 juni 2022, de follow-up metingen nog doorlopen tot augustus 2023. Wat betreft het nieuwe project zijn alle drie de consortia druk bezig met het presenteren van hun ideeën voor de ontwikkeling van de zogenaamde ‘tools’ op basis van hun kennis en ervaring uit de verschillende projecten. De tweede presentatie was aan de hand van Marty Beurskens, researchmanager bij de Hartstichting. Zij vertelde over de 4 speerpunten van de Hartstichting: “een gezond hart voor iedereen”, “je eigen hart kennen”, “snelle medische zorg” en “de beste behandeling voor iedereen” en op welke manier de Hartstichting dit probeert te bereiken. Ze gaf uitleg over alle verschillende rollen die de Hartstichting heeft in deze missie en eindigde met informatie over de nationale onderzoeksagenda, de start van de nieuwe directeur Hans Snijder en de lopende inventarisatie onder leden naar de nieuw uit te zetten strategie. Als derde presenteerde Peter Lamers, operationeel directeur bij Vital10, de opschaling van het BENEFIT programma bij een nieuwe doelgroep namelijk werkgevers. Hij legde uit dat werkgevers verplicht zijn een jaarlijks PMO uit te voeren en daarnaast natuurlijk erg geïnteresseerd zijn in reductie van verzuim. Tevens is dit een deze tijd waarin medewerkers makkelijk naar anderen kunnen overstappen en goed werkgeverschap dus belangrijk is en daarmee employé branding. Deze wensen en de mogelijkheden van het ecosysteem voor gezond leven maken dit een unieke kans voor opschaling van BENEFIT.  Als vierde presenteerde PhD-student Sara Hondmann, over haar project “Enduring Rewards” waarin ze onderzoekt en evalueert hoe ehealth ontwerp kan bijdragen aan motivatie voor blijvende gedragsverandering. Specifiek liet ze de resultaten zien van gebruikersonderzoek naar “The Box” van de afdeling Cardiologie van het LUMC met daarin verschillende e-health apparaten voor het doen van thuismetingen. Ze vertelde over de vier verschillende typen gebruikers die er bestaan: De Trouwe Volhouders, De Tijdelijke Volhouders, De Onregelmatige Meters en De Stroeve Starters en welke invloed dit heeft op het gebruik van de box en hoe ze op basis van die informatie kunnen komen tot een meer gepersonaliseerd ontwerp die zoveel mogelijk aansluit bij de behoeften van gebruikers. Erik Flikkenschild, IT adviseur bij het LUMC en dr. Katy Wolstencroft, UD bij het LIACS, sloten de consortiumbeenkomst af met een overzicht wat er binnen werkpakket 3 allemaal al is gebeurd, zoals het FAIR maken van de BENEFIT data d.m.v. metadateren en adopteren van standaarden (OMOP, SNOWMED) en het in gebruik nemen van anDREa, een digitale werkplek waar in samenwerking veilig en controleerbaar aan een pilot dataset van BENEFIT kon worden gewerkt. Recent is er ook een nieuwe mijlpaal bereikt: de BENEFIT metadata is straks te vinden op een FAIR data point (FDP) van de Universiteit Leiden.

Bekijk hier de presentaties:

BENEFIT opschaling – Peter Lamers

FAIR data voor BENEFIT – Erik Flikkenschild & Katy Wolstencroft

Stand van zaken – Linda Breeman

BENEFIT HRV biofeedback – Kees Blase (consortiumbijeenkomst 08-03-2022)

The MI Box Personas – Sara Hondmann

Ben je geïnteresseerd naar informatie uit de andere presentaties dan kan je een mail sturen naar info@benefitforall.nl.